Vyhľadávanie

Ponuka

kvalita čisté (č.) a pre analýzu ( p.a.) A až O

A
Acetaldehyd p.a.
Acetón, č
Acetón, p.a.
Aktívne uhlie gran.
Aktívne uhlie práš.
ß-Alanín, č.
Alkal. mod. 6B, p.a.
Aluminon, p.a.(C.I.43810)
4-Aminoantipyrín, 97%.
4-Aminoantipyrín, p.a.
Amoniak, p.a.
izo-Amylalk., p.a. (2-pent.)
n-Amylalk., p.a. (1-pent.)
Anhydrid kys. ftalovej, p.a.
Anhydrid kys. octovej p.a.
Anilín, p.a.
Anilínová mod.p.a. _(C.I.42755)
Azid sodný
Allyltiomočovina 98%
Antracén 99%
B
Benzaldehyd 99+%
Benzén, p.a.
Benzín lekárenský
Benzoan sodný, p.a.
Benzylalkohol, p.a.
Benzylchlorid, č.
Bromičnan draselný, p.a.
Bromid draselný, p.a.
Bromid sodný, p.a.
Bróm
Brómfenolová modrá ind.
Brómkrezolová purpurová ind.
Brómkrezolová zelená ind.
Brómtymolová modrá ind.
Butylacetát, p.a.
1-butanol, p.a. (n-Butylalkohol)
2-butanol, p.a. (sec.Butylalkohol)
butanol terc. p.a.
C
Celulóza mikrokryštalická
Citrónan diamónny kyslý, p.a.
Citrónan draselný, p.a.
Citrónan trisodný.2H2O, p.a.
Citrónan železitý.H2O, p.a.
Cyklohexán, p.a.
Cyklohexanol, č.
Cyklohexanón, p.a.
L-Cysteín monohydrát hydrochlorid 99%
D
Dibutylamín, č.
Dietylamín p.a.
Dietanolamín č.
N,N-Dietylditiokarbaminan sodný, p.a.(kupral)
N,N-Dietylditiokarbaminan strieborný, p.a.
Dietylénglykol, č.
Dietyléter, ČL 97
Dietyléter, p.a.
Difenylamín, p.a.
1,5-Difenylkarbazid, p.a
1,5-Difenylkarbazón, p.a.
Dihydrogénfosforečnan amónny, p.a.
Dihydrogénfosforečnan dras,p.a.
Dihydrogénfosforečnan sodný.2H2O, p.a.
Dichlórizokyanuratan sod.98%
Dihydrogénfosforečnan váp.H2O, p.a.
Dichlórmetán, č.
Dichlórmetán, p.a.
4-Dimetylaminobenzaldehyd(Ehrlichovo činidlo)
Dimetylsulfoxid č.
1,4-Dioxán, p.a.
2,2 Dipyridyl, p.a.
Ditizón 98%
Dodecylsíran sodný (laurylsíran sodný)
dusičnan amónny, p.a.
Dusičnan bárnatý, p.a.
Dusičnan bizmutitý.5H2O, p.a.
Dusičnan bizmutitý, zásaditý č.
Dusičnan draselný, č.
Dusičnan draselný, p.a.
Dusičnan hlinitý, 9H2O, p.a.
Dusičnan kademnatý, 4H2O, p.a.
Dusičan kobaltový, 6H2O, p.a.
Dusičnan mednatý, 3H2O, p.a.
Dusičnan nikelnatý p.a.
Dusičnan olovnatý 99%
Dusičnan ortuťnatý, 0,5H2O, p.a.
Dusičnan sodný, p.a.
Dusičnan strieborný, p.a.
Dusičnan stroncnatý, p.a.
Dusičnan vápenatý, 4H2O, p.a.
Dusičnan zinočnatý, 6H2O, p.a.
Dusičnan železitý, 9H2O, p.a.Dusitan draselný p.a.
Dusitán sodný, p.a.
Dvojchróman amónný, p.a.
Dvojchróman draselný, č.
Dvojchróman draselný, p.a.
Dvojchróman sodný, 2H2O, p.a.
1,2 - Dichlóretán, p.a.
Dewardova zliatina
E
Eriochrómová čerň T (C.I.14645)
EriochromcyaninC.I.43810
Eškova zmes
Etylalkohol 96% denaturovaný (vrát.spot.dane)
Etylalkohol 96% jemný(vrát.spotrebnej dane)
Etylalkohol pre UV(vrát.spotr. dane)
Etylénglykol, p.a.
Etylester kys.octovej, č. (etylacetát)
Etylester kys.octovej, p.a. (etylac.)
Etylmetylketón, č. (butanón)
EDTA diidraselná soľ
Etanol absolútby 99,9%
F
Fehlingov roztok I.
Fehlingov roztok II.
o-Fenantrolín hydrochlorid monohydrát,p.a.
o-Fenantrolín monohydrát, p.a.
Fenol, p.a.
Fenolftaleín ind., p.a.
Fenolová červená ind.
Ferrikyanid draselný, č. (Fe3+)
Ferrikyanid draselný, p.a. (Fe3+)
Ferroin 1/40
Ferrokyanid dras3H2O,č.Fe2+
Ferrokyanid dras.3H2O, p.a. (Fe2+)
Fischerovo činidlo A
Fischerovo činidlo B
Fluorescein sodná soľ (uranín), p.a. (C.I.45350)
Fluorexon ind.
Fluorid amónny, p.a.
Fluorid draselný, p.a.
Fluorid sodný, p.a.
Formaldehyd, p.a.
Formamid,99%.(amid kys.mravčej)
Fosforečnan trisodný.12H2O, p.a.
Fosfornan sodný.H2O, p.a.
D-fruktóza, p.a.
Fuchsín báz., p.a.(C.I.42510)
Fuchsín kyslý, p.a. (C.I.42685)
G
Gáfor č.
Gluk. bezv., Čsl.4
Glukóza.H2O, p.a.
Glycerín, p.a.
Glycín p.a.
H
n-Heptán, č.
n-Heptán, p.a.
Hexachloroplatičitan dras.p.a.
Hexametafosforečnan sodný, č.
Hexametyléntetraamín,p.a.
Hexanitrokobaltitan sod, p.a.
n-Hexán č.
n-Hexán p.a.
L-Histidín 98%
Hliník práškový, 99%
Horčík 99,8% (podľa Grig.)
Hydrogénfosforečnan diam. p.a.
Hydrogénfosf didras bezv., p.a.
Hydrogénfosf. dis.12H2O, p.a.
Hydrogénftalan draselný, p.a.
Hydrogénsíran draselný, p.a.
Hydrogénsiričitan sod 39% roztok,
Hydrogénuhličitan amónny, p.a.
Hydrogénuhličitan dras, p.a.
Hydrogénuhličitan sodný, p.a.
Hydrochinón pre foto
Hydroxid bárnatý, p.a.
Hydroxid draselný, č.
Hydroxid dras, p.a.
Hydroxid hlinitý, č.
Hydroxid lítny.H2O, p.a.
Hydroxid sodný, č.
Hydroxid sod., p.a.
Hydroxid vápenatý, p.a.
8-Hydroxychinolín,99%(oxín)
Hydroxylamín hydrochlor, p.a.
Hexol (zmes hexánov)
CH
Chelaton I
Chelaton II(Kys. etyléndiamíntetraoctová ,EDTA) p.a.
Chelaton III.2H2O (EDTA disodná soľ), p.a.
Chelatonát horečnato-didras,č.
Chelatonát horečnato-disodný hydrát,p.a.
Chelatonát tetrasod. Hydr. č.
Chinolín 97%
Chinolín 98%
Chloramín T, p.a.
Chlórbenzén č.
Chlorečnan sodný, p.a.
Chlorečnan draselný, p.a.
Chlorid amónny, p.a.
Chlorid antimonitý p.a.
Chlorid bárnatý.2H2O,p.a.
Chlorid ceritý 7H2O p.a.
Chlorid cézny, p.a.
Chlorid cínatý.2H2O,p.a.
Chlorid draselný, p.a.
Chlorid hlinitý.6H2O, č.
Chlorid hlinitý 6 H2O p.a.
Chlorid horečnatý.6H2O, p.a.
Chlorid chromitý. 6H2O, p.a.
Chlorid kademnatý.2,5H2O, p.a.(ACS)
Chlorid kobaltnatý.6H2O, p.a.
Chlorid lítny.H2O, p.a.
Chlorid mangánatý.4H2O, p.a.
Chlorid meďnatý.2H2O, p.a.
Chlorid meďný, p.a.
Chlorid nikelnatý.6H2O, č.
Chlorid nikelnatý.6H2O, p.a.
Chlorid ortuťnatý, p.a.
Chlorid sodný, p.a.
Chlorid strieborný p.a.
Chlorid vápenatý granulovaný bezv., p.a.
Chlorid vápenatý práškový bezv., p.a.
Chlorid vápenatý.2H2O, p.a.
Chlorid vápenatý.6H2O, č.
Chlorid vápenatý.6H2O, p.a.
Chlorid zinočnatý bezv., č.
Chlorid zinočnatý bezv., p.a.
Chlorid železitý bezv., č.
Chlorid železitý.6H2O, p.a.
Chloristan sodný H2O p.a.
Chlórnan sodný roztok 14%
Chloroform, č.
Chloroform, p.a.
Cholínchlorid 98+%
Chróman amónny, p.a.
Chróman draselný, p.a.
Chróman sodný, č.
Chróman sodný, p.a.
I
Indigokarmín, p.a. (C.I.73015)
Izopropylacetón p.a.
(izobutylmetylketón)
J
Jód resubl, p.a..
Jodičnan draselný, p.a.
Jodičnan sodný, p.a.
Jodid draselný, p.a.
Jodid ortuťnatý, p.a.
Jodid sodný, p.a.
Jodistan draselný, p.a.
Jodistan sodný, p.a.
K
Kanadský balzam
Kjeldalove tabletky
Kongočerveň, p.a. (C.I.22120)
Kowaczovo činidlo
Kryštálová violeť ind., p.a.(C.I.42555)
Kyselina adipová p.a.
Kyselina amidosulfónová, p.a.
Kyselina askorbová, Čsl.4
Kyselina-L(+)-asparágová, p.a.
Kyselina barbiturová, p.a.
Kyselina benzoová, p.a.
Kyselina boritá, č.
Kyselina boritá, p.a.
Kys. brómovodíková 48% č.
Kyselina citrónová.H2O, č.
Kyselina citrónová.H2O, p.a.
Kyselina dusičná 65%, p.a.
Kys. fluórovodíková 38-40%, p.a.
Kyselina fosforečná, č.
Kyselina fosforečná 84-86%, p.a.
K.fosfomolybdénová.H2O p.a.
K.fosfowolfrámová.H2O p.a.
Kyselina ftalová, p.a.
Kys. chloristá 70%, p.a.
Kys. chlorovodíková 37%, p.a.
Kys. chlorovodíková bez As 35-38% p.a.
Kys. chlorovodíková 37% dymivá p.a.
Kyselina chromotropová disodná soľ.2H2O, 98%
Kyselina chrómsírová
Kyselina jantárová, p.a.
Kys. jodistá 99%, p.a.
Kyselina maleínová 99%
Kyselina mliečna 80%, potr.
Kyselina mravčia 85%, č.
Kys. mravčia 98-100%,p.a.
Kyselina octová 98%, č.
Kyselina octová 99%, p.a.
Kyselina octová ľadová p.a.
Kys. octová pre bezv.titrácie
Kys. olejová č.
Kys. palmitová č.
Kys. propionová č.
Kys. salicylová, p.a.
Kyselina siričitá 5-6%, p.a
Kys. sírová, chem.č..
Kyselina sírová 96%, p.a.
Kys. sírová podľa Gerbera 91%
Kyselina sorbová, č.
Kyselina sulfanilová, 98%
Kys. sulfosalicylová, p.a.
Kyselina šťavelová.2H2O, č.
Kyselina šťavelová.2H2O, p.a.
Kys. tioglykolová 80% p.a.
Kys. trichlóroctová, p.a.
Kyselina vínna, p.a.
Kyselina p-toluénsulfónová H2O 98+%
L
Laktóza.H2O, p.a.
Lieh na horenie denaturovaný MEK
M
D-Maltóza.H2O, č.
Manganistan draselný, č.
Manganistan draselný, p.a.
D-Manit, p.a
Meď drôtiky
2-Merkaptoetanol 98%
Metanol, p.a.
Metavanadičnan amónny, č.
Metavanadičnan am., p.a.
Metol
Metylénová červená sodná soľ ind. (C.I.13020)
Metylénová červená voľná kys.ind.(C.I.13020)
Metylénová modrá pre mikro (C.I.52015)
Metyloranž ind.(C.I.13025)
Metylviolet 2B ind (C.I.42535)
Močovina, p.a.
Molybdénan amónny, p.a.
Molybdénan sodný, p.a.
Morský piesok (prečistený)
Mravčan sodný, p.a.
Murexid ind.
N
Naftalén, p.a.
a-Naftol, č. (1-naftol)
b-Naftol, č. (2-naftol)
1-Naftylamín č.
N-(1-naftyl)etyléndiamín dihydrochlorid, p.a.
Nesslerovo činidlo
4-Nitroanilín,p.a.(C.I.37035)
p-Nitrofenol, p.a.
Nitroprusid sodný, p.a.
O
Octan amónny, p.a.
Octan draselný, p.a.
Octan horečnatý.4H2O, p.a.
Octan kademnatý, p.a.
Octan meďnatý.H2O, p.a.
Octan olovnatý zás. p. Horna
Octan olovnatý.3H2O, p.a.
Octan sodný bzv, p.a.
Octan sodný.3H2O, p.a.
Octan vápenatý č.
Octan zinočnatý.2H2O, p.a.
Olej cédrový pre mikro.
izo-Oktán, p.a.
1-octanol p.a.
Ortuť kovová 99,99, p.a.
Oxid antimonitý, 99%
Oxid fosforečný, p.a,
Oxid hlinitý, p.a.
Oxid hlinitý p. Brock. (akt.II-III)
Oxid horečnatý ľahký
Oxid chrómový, č.
Oxid chrómový, p.a.
Oxid kremičitý, p.a.
Oxid manganičitý, č.
Oxid meďnatý,p.a.(prášok)
Oxid olovnatý žltý, č.
Oxid ortuťnatý červ., p.a
Oxid ortuťnatý žltý, č. p.a.
Oxid titaničitý, p.a.
Oxid vápenatý, p.a.
Oxid zinočnatý, p.a


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error