Vyhľadávanie

Ponuka

Príslušenstvo k čističke SONOREX

Kôš závesný, odnímateľný k čističke ultrazvukovej SONOREX, nerezový

   
395 367 200 031                                                     
395 367 200 002
Obj. číslo Typ Pre typ čističky
Popis Veľkosť oka (mm)
   
395 367 200 002
K08 RK 31/H 4 x 4
   
395 367 200 051
K1C RK 52/H/CH
3,5 x 3,5
   
395 367 200 052
K3C RK100/H/SH,RK102/H/CH, DK102P
3,5 x 3,5
   
395 367 200 082
K3CS RK100/H/SH,RK102/H/CH, DK102P 6 priehradok 2 x 2
   
395 367 200 053
K3CL RK103/H/CH 3,5 x 3,5
   
395 367 200 055
K5C RK255/H/CH, DK255P
3,5 x 3,5
   
395 367 200 006
K6 RK106 5 x  5
   
395 367 200 007
K6L RK156
5 x  5
   
395 367 200 017
K6BL RK156BH, DK156 BP
   5 x 5
   
395 367 200 027
K7 RK170/H    12,5 x 12,5
   
395 367 200 009
K10 RK510/H    5 x 5
   
395 367 200 020
K10B RK512H/CH,DK512P   5 x 5     
395 367 200 010
K13 RK513   5 x 5     
395 367 200 031
K14 RK514H    5 x 5
   
395 367 200 011
K14B RK514BH, DK514BP
  5 x 5     
395 367 200 071
K14AZ RK514 BH
2 priehradky*)  12,5 x 12,5     
395 367 200 058
K15C RK515CH    5 x 5
   
395 367 200 024
K18S RK158S    5 x 5    
395 367 200 012
K28 RK1028/H, DK1028P
   5 x 5    
395 367 200 013
K28C RK1028C/CH    5 x 5    
395 367 200 033
K28CS RK1028C/CH do 30kg    5 x 5    
395 367 200 043
K28CA RK1028CH 2 priehradky*)
 12,5 x 12,5
   
395 367 200 063
K28CV RK1028CH 2 priehradky*)
 12,5 x 12,5    
395 367 200 025
K40 RK1040  do 10kg
 12,5 x 12,5    
395 367 200 014
K50 RK1050   5 x 5    
395 367 200 015
K50C RK1050CH   5 x 5    
395 367 200 035
K50CS RK1050CH do 40kg  12,5 x 12,5    
395 367 200 045
K50CA RK1050CH  2 priehradky*)
12,5 x 12,5    
395 367 200 065
K50CV RK1050CH 2priehradky*)  12,5 x 12,5    
*) s možnosťou odstránenie prepážky

Kôš závesný z plastu

Obj. číslo Typ Pre typ čističky
   
395 367 203 082
PK 2 C
RK 100H/SH/102H, DK 102P, DT 100H/SH, DT 102H/H-RC
   
395 367 210 005
K 5P
RK 255 H, DK 255P
   

Kôš vkladaci nerezový s veľkosťou otvorov 4 x 4mm

Obj. číslo Typ Pre typ čističky
   
395 367 240 014
K 14 EM
RK 514/H
   
395 367 240 029
K 29 EM
RK 1028/H
   

Držiak nerezový pre vkladacie koše

Obj. číslo Typ Pre typ čističky
   
395 367 241 131
KT 14
pre vkladací kôš K 14EM, pre RK 514/H
   
395 367 241 014
KT  30
pre vkladací kôš K 29 EM, pre RK 1028/H
   

Držiak na sitá a mikrotitračné dosky

Obj. číslo Typ Pre typ čističky
   
395 367 250 007
SH 7
RK 106
   
395 367 250 028
SH 28 C
držiak na  5 sít pre RK 1028 C
   
395 367 250 006 MT 6 na mikrotitračné dosky    

Svorka na uchytenie baniek (skúmavka)
Slúži k pevnému uchyteniu laborátorného skla, ku košom s veľkosťou otvorov 12,5 x 12,5 mm. Vhodné pre koše K 3C/CL, K 5C, K 6, K 10, K 14B, K 28.

Obj. číslo Typ Pre typ čističky
   
395 367 260 010
EK 10
na banky do priemeru 31 mm
   
395 367 260 025
EK 25
na banky do priemeru 42 mm
   
395 367 260 050 EK 50 na banky do priemeru 52 mm
   
395 367 260 100 EK 100 na banky do priemeru 65 mm
   
395 367 260 002 RG 2 na 6 skúmaviek do priemeru 25 mm a 8 skúmaviek do priemeru 8 mm
   

Viečko nerezové, upevniteľné k čističke na zakrytie vybrujucej vaničkeObj. číslo Typ Pre typ čističky
   
395 367 310 006
D 6 LK
RK 156/BH
   
395 367 310 014
D 14K
RK 14/H/BH
   
395 367 310 018 D 18 SK RK 158 S    
395 367 310 025 S 28 K RK 1028/H    

Viečko nerezové k čističke SONOREX

    395 367 300 008                         395 367 300 052                                   395 367 300 514

Obj. číslo Typ Pre typ čističky
   
395 367 300 008
D 08 RK 31/H    
395 367 300 052
D 52
RK 52/H/CH
   
395 367 300 100
D 100
RK100/H/SH,RK102/H/CH, 103H/CH,DK102P,TK100/H
   
395 367 300 255
D 255
RK255/H/CH, DK255P    
395 367 300 006
D  6
RK106    
395 367 300 156
D 156
RK156/BH, DK156BP
   
395 367 300 510
D 510
RK510/H,512H/CH,DK512P,RS515CH    
395 367 300 513
D 513
RK513    
395 367 300 514
D 514
RK514/H/BH, DK 514BP
   
395 367 301 028
D 1028
RK1028/H,DK1028P    
395 367 303 028
D 1028C
RK1028C/CH    
395 367 300 040
D 40
RK1040    


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error