Vyhľadávanie

Ponuka

Refraktometer na prevádzkové kvapaliny automobilu

Refraktometer na prevádzkové kvapaliny automobilu ( chladiaca kvapalina, ostrekovače, elektrolyt, AdBlue )

MRBC4AB-ATC


Tento optický prístroj - refraktometer na meranie prevádzkových kvapalín osobných i nákladných automobilov a autobusov (nemrznúca kvapalina do ostrekovačov, chladiaca kvapalina, elektrolyt, AdBlue®) je, narozdiel od bežne používaného typu refraktometra s označením REF 404, vybavený automatickou kompenzáciou teploty, ktorá umožňuje používateľovi koncentrovať sa iba na meranie, bez ohľadu miernej zmeny teploty okolia a je konštruovaný pre meranie nasledujúcich veličín:

Stupnica pre určenie stavu elektrolytu autobaterky (olovený akumulátor)


Rozsah stupnice Rozlíšenie
1.10 až 1.40 kg/l 0.01 kg/l

Rozsah stupnice Výsledek
1.10 až 1.20 kg/l baterka je vybitá (RECHARGE)
1.20 až 1.25 kg/l baterka je čiastočne vybitá (FAIR)
1.25 až 1.40 kg/l baterka je nabitá (GOOD)

Stupnica G13 - pro stanovenie bodu tuhnutia chladiacej kvapaliny (Propylénglykol)

Túto stupnicu refraktometra využijete pre meranie bodu tuhnutia chladiacich kvapalín na báze propylénglykolu v automobiloch (napríklad chladiace kvapaliny FRIDEX® EKO, FRIDEX® EKO EXTRA, SOLAREN® P EXTRA, SOLAREN® P PLUS, FRITERM® P PLUS).

Túto stupnicu je tiež možné použiť pre meranie bodu tuhnutia teplonosnej kvapaliny na báze propylénglykolu v solárnych systémoch (napríklad KOLEKTON P SUPER, SOLARTEN SUPER) alebo bodu tuhnutia chladiacich kvapalín pre tepelné čerpadlá a chillery (napríklad TERMOFROST P).

Rozsah stupnice G13
Rozlíšenie
-50 °C až 0 °C 5 °C

Stupnica G11/G12 - pro stanovení bodu tuhnutia chladiacej zsmesi (Etylenglykol)

Túto stupnicu refraktometra využijete pre meranie bodu tuhnutia chladív a chladiacích kvapalín na báze etylénglykolu (ethylenglykolu) - chladivá špecifikácie G11 (chladiace kvapaliny špecifikácie VW TL 774-C - napríklád FRIDEX® G 48, FRIDEX® STABIL) a chladiacich kvapalín G12 (chladiacej kvapaliny VW TL 774-D/F/G - napríklad FRIDEX® G PLUS), ktoré sa používajú taktiež vo vozidlách VW Group - značky Škoda, Volkswagen, SEAT, AUDI.

Túto stupnicu je tiež možné použiť pre meranie bodu tuhnutia  teplonosnej kvapaliny na báze etylénglykolu pre tepelné čerpadlá a chillery (napríklad TERMOFROST E).

Rozsah stupnice G11
Rozlíšenie
-50 °C až 0 °C 5 °C


Stupnica pre bod tuhnutia nemrznúcej zmesi (Etanol) pre ostrekovače


Rozsah stupnice Rozlíšenie
-40 °C až 0 °C 10 °C

Stupnica SRF1 - bod tuhnutia nemrznúcej zmesi (Isopropanol) pre ostrekovače


Rozsah stupnice SRF1 Rozlíšenie
-40 °C až 0 °C 10 °C

Stupnica Urea - pre meranie kvapalného aditiva AdBlue

Stupnica na kvapalné aditívum AdBlue (zdraviu a životnému prostrediu neškodná močovina podľa DIN 700 70, určená pre automobilový priemysel) používaného pre úpravu výfukových plynov na úroveň emisných limitov Euro 4 a Euro 5.

AdBlue je chemicky vysoko čistý, bezfarebný, netoxický vodní roztok (32,5 % hmotnosti - táto hodnota je na stupnici zvýraznená predĺženou ryskou) syntetickej močoviny používanej ako redukčný prostriedok pre technológiu SCR v dieselových motoroch. AdBlue sa vstrekuje do katalyzátoru, kde sa vplyvom tepla rozloží na oxid uhličitý (CO2) a amoniak (NH3). Amoniak ďalej reaguje s oxidom dusíka (NOx) obsiahnutom v spalinách nafty a tak sa z výfuku do ovzdušia, miesto zdraviu nebezpečných NOx, uvoľňuje iba čistý dusík (N) a vodnú paru (H2O). Tento chemický proces sa nazýva selektívna katalytická redukcia (SCR). Bod počiatku kryštalizácie je -11 °C (viz ISO 22241/DIN 70070/AUS32).
AdBlue je registrovaná obchodná  známka VDA.

Rozsah stupnice Rozlíšenie
30 až 35 % 0.2 %

Postup merania:

Meranie roztokov je veľmi jednoduché, rýchle a na rozdiel od hustomerov aj úsporné. Na optickú časť refraktometra stačí kvapnúť pár kvapiek meranej látky, priklopiť krytku hranola (tým sa látka lepšie rozprestre po meracom hranole), priložiť oko k okuláru, podívať sa proti svetlu (prípadne doostriť) a na stupnici môžete pohodlne odpočítať výslednú hodnotu.

Upozornenie: Chladiace kvapaliny se niekedy predávajú ako koncentrovaná zmes, ktorú je nutné riediť vodou. Bod tuhnutia koncentrátu je iný, ako bod tuhnutia uvádzaný na jeho obale! Tam se väčšinou, z marketingových dôvodov, uvádzajú tie extrémnejšie (nižšie) hodnoty. Koncentrát sa väčšinou riedi pitnou vodou (skôr sa používala destilovaná voda), ale vždy sa riaďte pokynmi od výrobcu kvapaliny !


Obecné technické parametre

  • Referenčná teplota 20 °C
  • ATC - automatická teplotná kompenzácia (pri teplotách 10 až 30 °C)
  • Možnosť doostrenia
  • Dĺžka ~ 160 mm
  • Kvalitné technické prevedenie
  • Obsah balenia: odolné plastové púzdro, refraktometer, čistiaca handrička, pipeta pre odber, skrutkovač, návod

 

Objednávkové číslo Popis Cena bez DPH  v EUR *
MRBC4AB-ATC refraktometer 60,50 €
* orientačná cenanaspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error