Vyhľadávanie

Ponuka

Kit analytický

Kity analytické VISOCOLOR alpha - pre orientačnú kolometrickú alebo odmernú analýzuTieto kity sú určené predovšetkým pre analytické použitie pre skúmanie kvality vody (v bazénoch, vodného hospodárstva). Vďaka kombinovaným reagenciám sa meranie robí spravidla len s jedným roztokom,  preto práca s kitmi je jednoduchá a bezpečná.
Obsah kitu: skúmavka na vzorky s ryskou 5 ml alebo fľaštička s požadovanou reagenciou, dávkovacia lyžica pre sypké reagencie a farebná stupnica.
*) pre priemerné tvrdosti 10°d

Obj.číslo Typ Delenie (mg/l) Počet testov Trvanlivosť    
253 200 935 012 NH4+ 0,0 - 0,2 - 0,5 - 1 - 2 - 3 50 18 mesiacov    
253 200 935 019 Cl2 0,25 - 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 150 18 mesiacov    
253 200 935 066 NO2 0,05 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1,0 200 18 mesiacov    
253 200 935 065 NO3 2 - 8 - 15 - 30 - 50 100 18 mesiacov    
253 200 935 079 PO43- 2 - 5 - 10 - 15 - 20 70 2 roky    
253 200 935 016 Stanovenie tvrdosti vody:uhličitánová 1 kvapka = 1°d 100* 18 mesiacov    
253 200 935 042 Stanovenie tvrdosti vody:celková 1 kvapka = 1°d 50* 18 mesiacov    
253 200 935 080 Stanovenie tvrdosti vody:zostatková 0,00-0,04-0,08-0,15-0,30°d 200 1 rok    
 
Kity analytické VISOCOLOR ECO - pre kolometrickú alebo odmernú analýzu vodyTieto kity predstavujú výrobky, ktoré používajú minimum toxických a škodlivých látok pre životné prostredie.  S týmito kitami je možné určiť aj malé množstvo s dostatočnou presnosťou. Súprava obsahuje: činidlá, dve sklenené kyvety  s priemerom 20  mm so skrutkovacím uzáverom,  blok pre porovnanie farieb,  farebnú stupnicu,  plastovou striekačku 5 ml,  dávkovacie lyžičky.
*) pri priemernej tvrdosti 10°d

Obj.číslo Typ Delenie (mg/l) Počet analýz Použiteľnosť    
253 200 931 008 NH4+ 0-0,2-0,3-0,5-
0,7-1-2-3
50 1 rok    
253 200 931 010 NH4+ 0-0,5-1,0-2,0-3,0-
5,0-7,0-10-15
50 18 m    
253 200 931 012 Ca2+ 1 kvapka = 5 mg/l 100 18 m    
253 200 931 014 Uhličitánová tvrdosť 1 kvapka = 1 °d 100* 18 m    
253 200 931 022 CN– 0-0,01-0,02-0,03-
0,05-0,07-0,10-
0,15-0,20
100 1 rok    
253 200 931 023 Kyanur. kys. 10-15-20-30-40-
60-80-100
100 18 m    
253 200 931 024 DEHA 0 - 0.05 - 0.1 -
0.2 - 0.5 - 1.0
75 1 rok    
253 200 931 026 Fe 0-0,04-0,07-
0,10-0,15-
0,20-0,30-
0,50-1,0
100 2 roky    
253 200 931 029 Celková tvrdosť 1 kvapka = 1 °d 110* 18 m    
253 200 931 044 NO2- 0-0,02-0,03-0,05-0,07-
0,1-0,2-0,3-0,5
120 18 m    
253 200 931 041 NO³- 0-1-3-5-10-20-30-50-70-90-120 110 18m    
253 200 931 088 O2 0-1-2-3-4-6-8-10 50 1 rok    
253 200 931 066 pH 4,0-5,0-6,0-6,5-7,0-
7,5-8,0-8,5-9,0
400 3 roky    
253 200 931 084 PO43- 0-0,2-0,3-0,5-
0,7-1-2-3-5
90 3 roky    
253 200 931 090 Bazénová chémia  Cl20,1-2,0
 pH-6,9-8,2
0,1-0,2-0,3-0,4-
0,6-0,9-1,2-
2,0-6,9-7,2-
7,4-7,6-7,8-8,2
150 18 m    
253 200 931 095 SO32- 1 kvapka = 1 mg/l 60 1 rok    
253 200 931 016 Chlór voľný 0,1-2,0 150 18m    
253 200 931 015 Chlór celkový 0,1-2,0 150 18m    
 
Kity analytické VISOCOLOR HE - pre vysoko citlivú kolometrickú analýzu


Tieto kity sú vysoko citlivé (až 0,002 mg/l), citlivosť je zvýšená 10x až 100 x vďaka predĺženiu skúmavky a použitím vysoko citlivých reagencií. Každý kit je balený v robustnej plastovej krabici, ktorá obsahuje blok pre porovnávanie farieb, reagencie a dve skúmavky.
* chlór voľný/celkový

Obj.číslo Typ Delenie (mg/l) Počet analýz Použiteľnosť    
253 200 920 006 NH4+ 0,0-0,02-0,04-0,07-0,10-0,15-0,20-
0,30-0,40-0,50

110 1 rok    
253 200 920 015 Cl2* 0,0-0,02-0,04-0,06-0,10-0,15-0,20-
0,30-0,40-0,60
2x160 2 roky    
253 200 920 028 CN– 0,0-0,002-0,004-0,007-
0,010-0,015-0,020-
0,025-0,030-0,040
55 1 rok    
253 200 920 040 Fe 0,0-0,01-0,02-0,03-0,04-0,05-
0,07-0,10-0,15-0,20
300 2 roky    
253 200 920 050 Cu2+ 0,0-0,04-0,07-0,10-0,15-0,20-
0,25-0,30-0,40-0,5
100 2 roky    
253 200 920 055 Mn 0,0-0,03-0,06-0,10-0,15-0,20-
0,25-0,30-0,40-0,50
100 2 roky    
253 200 920 063 NO2- 0,0-0,005-0,010-0,015-0,02-0,03-
0,04-0,06-0,08-0,10
150 2 roky    
253 200 920 074 pH 4,0-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-
8,0-8,5-9,0-10,0
500 2 roky    
253 200 920 080 PO43- 0,0-0,01-0,02-0,03-0,05-0,07-
0,10-0,15-0,20-0,25
100 2 roky    
253 200 920 082 PO43- 0,0-0,05-0,10-0,15-0,20-
0,3-0,4-0,6-0,8-1,0
300 2 roky    
253 200 920 087 Si 0,0-0,01-0,02-0,03-0,05-0,07-
0,10-0,15-0,20-0,30
70 2 roky    


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error