Vyhľadávanie

Ponuka

Kruhový výsek skladaný

Schleicher & Schuell
Charakteristika filtračných papierov Schleicher & Schuell
Grade g/m2 Záchyt častíc (µm) Charakteristika Vhodné použitie
589/1 80 nowrap>12 - 25 rýchly určenie obsahu popolu a PCB v potravinách, príprava (spaľovania) vzoriek džúsu pre fotometrickú analýzu
589/2 85 4 - 12 stredne rýchly určenie obsahu piesku v potravinách, stanovenie kvality múky, analýza buničiny (napr. stupne belosti) v papier. priemysle
589/3 85 <2 pomalý stanovenie obsahu nerozpustných látok v živočíšnych a rastlinných tukoch (olejoch)
589/4 82 4 - 7 stredne rýchly, nízky obsah tuku ---
589/5 85 2 - 4 stredne rýchly až pomalý stanovenie COD a TOC, gravimetrické analýzy sádro / vápenatých suspenzií v elektrárňách
 
Filtrak
Vhodné náhrady filtračných papierov

Filpap Filtrak Schleicher & Schuell Whatmann Macherey Nagel
KA-1 288 604 Grade 4 MN 617
KA-2 289 597 Grade 1 MN 616
KA-3 292 593 Grade 2 MN 616 md
KA-4 290 602 h Grade 6 MN 619 eh
KA-5 291 602 eh Grade 5 MN 619 de
KA-1-M 1288 1573 - MN 1670
KA-2-M 1298 1574 - MN 1672
KA-3-M 1292 - - -
KA-4-M 1290 1575 - MN 1674
KA-5-M 1291 1575 - -
 
Filtrak
charakteristika filtračných papierov Filtrak

Grade g/m2 Rýchlosť (s) Charakteristika Vhodné použitie
288 80 10 veľmi rýchly, široké póry, mäkký, hubovitá štruktúra hrubé vločkovité a objemné vzorky, predovšetkým hydroxidy železa, hliníka a chrómu; sulfidy medi, bizmutu, kobaltu a železa; rôzne organické železité vzorky; zisťovanie silikónu na oceli a surovom železe, atď.
1288 84 10 veľmi rýchly, široké póry, mäkký, hubovitá štruktúra hrubé vločkovité a objemné vzorky, predovšetkým hydroxidu železa, hliníku a chrómu; sulfidy medi, bizmutu, kobaltu a železa; rôzne organické železité vzorky; zisťovanie silikónu na oceli a surovom železe, atď.
289 80 20 rýchly stredne široké póry obvyklé užívanie pre analytickú prácu, na hrubšie vzorky ako sulfidy striebra, arzénu, antimónu, kadmia, olova, železa a mangánu; pre fosfomolybdenan amónny, alkalické zeminy
1289 84 20 rýchly, stredne široké póry obvykle používaný pre analytickú prácu, na hrubšie vzorky ako sulfidy striebra, arzénu, antimónu, kadmia, olova, železa a mangánu; pre fosfomolybdenan amónny, alkalické zeminy
290 80 100 pomalý, úzke póry, hustý filtrácia jemných vzoriek; pre síran bárnatý, dioxid olova, hydroxid vápenatý, fluorid vápenatý, sulfidy niklu a zinku, atď.
1290 84 100 pomalý, úzke póry, hustý filtrácia jemných vzoriek; pre síran bárnatý, dioxid olova, hydroxid vápenatý, fluorid vápenatý, sulfidy niklu a zinku, atď.
291 80 180 veľmi pomalý, jemné póry, veľmi hustý jemnozrnné vzorky, za studena zrazený síran bárnatý, meta kyseliny cínu, pro kyselé a jemne zásadité roztoky
1291 84 180 veľmi pomalý, jemné póry, veľmi hustý jemnozrnné vzorky, za studena zrazený síran bárnatý, meta kyseliny cínu, pre kyslé a jemne zásadité roztoky
292 87 45 stredne rýchly, stredne hustý rutinné laboratórne práce, rýchla filtrácia jemných vzoriek, arseničnan horečnato-amónny a fosfáto-amónny, hrubší vzorky síranu bárnatého,
1292 84 50 stredne rýchly stredne hustý rutinné laboratórne práce, rýchla filtrácia jemných vzoriek, arseničnan horečnato-amónny a fosfáto-amónny, hrubší vzorky síranu bárnatého,
292a 97 60 stredne rýchly, jemný, hustejší a hrubší než 292 filtrácia jemných vzoriek, pre arseničnan horečnato-amónny a fosfáto-amónny, hrubšie vzorky síranu bárnatého, často používaný ako skladaný filter
293 80 300 najpomalší, extra jemné póry, veľmi hustý najčastejšie pre náročné filtračné podmienky a extra jemné vzorky, často používaný pre filtráciu (čistenie) vína
Filtračný papier pre kvalitatívnu analýzu - kruhové výseky skladané, balenie á 100ks
Obj.číslo Obj.číslo Obj.číslo
Obj.číslo
Obj.číslo  
Priemer (mm)
288
nahradené 1288
289
nahradené 1289
290
nahradené 1290
291
nahradené 1291
292  
90 624 704 201 090
624 704 202 090
624 704 203 090
624 704 204 090
624 704 205 090   
110 624 704 201 110
624 704 202 110
624 704 203 110
 624 704 204 110
 624 704 205 110
 
125 624 704 201 125
624 704 202 125
624 704 203 125
624 704 204 125
624 704 205 125
 
150 624 704 201 150
624 704 202 150
624 704 203 150
624 704 204 150
624 704 205 150
 
185 624 704 201 185
624 704 202 185
624 704 203 185
624 704 204 185
624 704 205 185
 
240 624 704 201 240
624 704 202 240
624 704 203 240
624 704 204 240
624 704 205 240
 
270 624 704 201 270
624 704 202 270
624 704 203 270
624 704 204 270
624 704 205 270
 
320 624 704 201 320
624 704 202 320
 624 704 203 320
624 704 204 320
624 704 205 320
 
 
Filtračný papier pre kvalitatívnu analýzu - kruhové výseky skladanéObj.číslo Priemer (mm) Pl. hmotnosť (g/m2) Balenie (ks)    
624 890 800 090 90 80 500    
624 890 800 110 110 80 500    
624 890 800 125 125 80 500    
624 890 800 150 150 80 500    
624 890 800 185 185 80 500    
624 890 800 240 240 80 500    
624 890 800 320 320 80 500    


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error