Vyhľadávanie

Ponuka

Postup prípravy

Potrebné množstvo východiskovej primárnej látky (kov alebo zlúčenina) vypočítané z obsahu certifikovanej zložky a cieľového objemu šarže sa naváži na analytických váhach, kvantitatívne sa prenesie do vysokej kadičky o objeme 600 - 800 ml, v ktorej sa dokonale rozpustí vo vhodnej reakčnej zmesi (obvykle v kyseline, zmesi kyselín alebo vo vode). Roztok sa kvantitatívne prenesie do odmernej banky, ktorej objem zodpovedá cieľovému objemu šarže (obvykle 5 alebo 10 l), a ktorá obsahuje množstvo látky potrebné na dosiahnutie cieľového zloženia matrice. Banka sa doplní demineralizovanou vodou na cca.90 až 95% objemu banky a vytemperuje sa na teplotu 20,0 ± 0,1°C; potom sa doplní rovnako vytemperovanou demineralizovanou vodou po značku a roztok sa dokonale premieša. V odobratej vzorke sa určí obsah nečistôt. Takto pripravený roztok sa rozdelí pomocou odmerného valca do suchých fliaš. Fľaše sa uzavrú šróbovacím uzáverom a ochranným parafilmom, nalepí sa štítok, na ktorom sú uvedené všetky potrebné údaje a parametre. Takto pripravené fľaše sa uložia do skladu a sú pripravené na distribúciu.

Všetky údaje týkajúce sa prípravy roztoku (pôvod a čistota východiskových látok, váženie, meranie teploty, objem a identifikačné číslo šarže, dátum prípravy, mená pracovníkov podieľajúcich sa na výrobe, atď.) sa zaznamenávajú a archivujú ako v písomnej tak v elektronickej forme najmenej do doby uplynutia expiračnej lehoty CRM. Z každej šarže sa jedna jednotka balenia fyzicky archivuje po dobu najmenej piatich rokov.


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error