Vyhľadávanie

Ponuka

Váženie, meranie objemu a teploty

Na váženie východiskových primárnych látok sa používajú analytické váhy Sartorius 2004 MP, váha elektromechanickej triedy presnosti 1, pracovné meradlo stanovené (podľa platného overovacieho listu).

Všetky používané odmerné nádoby (odmerné banky, pipety, byrety) majú triedu presnosti A, sú kalibrované výrobcom a majú príslušné certifikáty, vrátane garantovanej neistoty objemu pri 20°C.

Na meranie teploty sa používajú dva kalibrované ortuťové laboratórne teplomery s rozsahom 0 - 30°C s delením 0,1°C. Meradlá sú overované a kalibrované poverenými inštitúciami v predpísaných intervaloch.


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error