Vyhľadávanie

Ponuka

Nadväznosť a zabezpečenie kvality

Nadväznosť na jednotku SI pre látkové množstvo (mol) je zabezpečená použitím primárnej látky s overeným obsahom certifikovanej zložky a postupom prípravy CRM - váženie a meranie objemu. Výrobca CRM pracuje vo vlastnom necertifikovanom systéme riadenia kvality, ktorý je zhodný s ISO 9001. Vhodnosť metodiky certifikácie vrátane odhadu veľkosti tolerancie bola okrem iného potvrdená Metrologickým laboratóriom VŠCHT Praha, členom Metrochem (Kalibračné laboratórium pre látkové množstvo č.2295, akreditované ČIA).


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error