Vyhľadávanie

Ponuka

Teplomer - vlhkomer Testo

Teplomer - vlhkomer TESTO, kontinuálnyUrčený pre kontinuálne meranie vlhkosti, teploty a rosného bodu s pamäťou MAX/MIN hodnôt. Obidva typy majú veľký dobre čitateľný displej a je možné ich postaviť na stôl alebo zavesiť na stenu. Naviac typ 608-H2 opticky signalizuje prekročenie nastaviteľných hraničných hodnôt. Testo 608 - H1 Testo 608 - H2.

Rozsah teplôt: 0 až 50°C(608-H1) -10 až 70°C(608-H2).
Rozlíšenie teploty: +/-0,1°C.
Rozsah rel. vlhk. 10 až 95% (s presností +/-3% r.v.)(608-H1) 2 až 98% (s presnosťou +/-2% r.v.)(608-H2).
Rozlíšenie rel. vlhk.: +/-0,1%.
Rosný bod: -20 až 50°C(608-H1) -40 až 70°C (608-H2).
Prevádzková teplota: 0 až 50°C(608-H1) -10 až 70°C(608-H2).
Batérie: 9 V, životnosť 8 700 h (608-H1) 9 V, životnosť 8 700 h(608-H2).

Obj. číslo Typ    
395 105 606 081 Testo 608-H1, batérie    
395 105 606 082 Testo 608-H2, LED alarm, kalibračný protokol, batérie    
 
Teplomer - vlhkomer TESTO, vreckový s otočnou hlavicouMalý, kompaktný, presný prístroj, ktorý je možné ľahko prichytiť sponou k náprsnej kapse. Je vhodný hlavne pre rýchlu kontrolu teploty a vlhkosti v rôznych priestoroch alebo napr. vo vzduchotechnickom potrubí. TESTO zaručuje dlhodobú stabilitu senzoru vlhkomeru, ktorý je zároveň necitlivý na orosenie. Výpočet rosného bodu. Automatické vypnutie po 10 min.

Rozsah merania: 5 … 95% r.v. -20 … 70°C, (rosný bod: -20…+50°C).
Presnosť: ±3% r.v. (5 … 95% r.v.), ±1 digit ±0,5°C (-20…+70°C).
Rozlíšenie: 0,1% r.v. / 0,1°C.
Životnosť batérie: cca 200 hodín (3V gombíkový článok ČR 203).
Pracovná teplota: -20 … +50°C.

Obj. číslo Typ Popis    
395 105 606 051 605-H1 Prístroj so zabudovaným čidlom pre meranie vlhkosti/    
 
Teplomer - vlhkomer TESTO

Testo 625

testo 625, prístroj pre meranie vlhkosti a teploty, vrátane násuvnej vlhkostnej sondy, batérie a kalibračného protokolu

Kompaktný prístroj s integrovanou vlhkostnou hlavicou sondy pre meranie vlhkosti a teploty vzduchu. Veľký dvojriadkový displej zobrazuje vlhkosť, teplotu mokrého teplomeru alebo rosný bod a teplotu. Pri meraniach na ťažko prístupných miestach sa vlhkostné hlavice sondy jednoducho zloží a nasunie sa na rukoväť s káblom (príslušenstvo). Alternatívne je možné prenášať namerané hodnoty bezdrôtovo na väčšiu vzdialenosť od sondy k meraciemu prístroju. Vlhkostné hlavice sondy sa nasunie na rádiovou rukoväť (príslušenstvo) a testo 625 sa doplní rádiovým modulom (príslušenstvo).

 • Zobrazenie teploty a relatívnej vlhkosti / teploty mokrého teplomeru / rosného bodu
 • Hodnoty max. / min.
 • Tlačítko Hold pre podržanie nameranej hodnoty
 • Podsvietený displej
 • Funkcie Auto-Off (automatického vypnutí)
 • Ochranné púzdro TopSafe (možnosť)
 • Patentovaný vlhkostný senzor
 • 2 roky garantovaná dlhodobá stabilita
 • TopSafe, ochrana prístroja proti nečistotám a nárazu
Skladovacia teplota -40 ... +85 °C
Prevádzková teplota -20 ... +50 °C
Typ batérie 9V článková batéria, 6F22
Životnosť batérie 70 h (bez rádiovej funkcie)
Hmotnosť 195 g
Rozmery 182 x 64 x 40 mm
Materiál plášťa ABS

Typ sondy NTC
Merací rozsah -10 ... +60 °C
Presnosť ±0.5 °C
Rozlíšenie 0.1 °C
Typ sondy Typ K
Merací rozsah -200 ... +1370 °C
Rozlíšenie 0.1 °C
Typ sondy Kapacitný vlhkostný senzor
Merací rozsah 0 ... +100 % rv
Presnosť ±2.5 % rv (+5 ... +95 % rv)
Rozlíšenie 0.1 % rv

Testo 635


testo 635-1, teplomer/vlhkomer, vrátane batérie a kalibračného protokolu

Merací prístroj pre meranie vlhkosti vzduchu, kompenzované vlhkosti materiálu a pre meranie rosného bodu v tlakových systémoch. Bezdrôtové, tzn. s prenosom meraných dát pomocí rádiového signálu, môžu byť zobrazované až 3 teplotné alebo vlhkostné sondy. Namerané dáta môžu byť prenášané cez infračervené rozhranie do tlačiarni protokolov Testo. Pri cyklickej tlači je možné tlačiť namerané dáta napr. jeden krát za minútu. Pre analyzovanie vlhkosti na stropoch a stenách zobrazuje testo 635 priamo vzdialenosť rosného bodu medzi vzduchom v miestnosti a povrchom steny. Pre sledovanie rosného bodu v tlakových systémoch sú k dispozícii presné sondy až do -60°C tpd. Vlhkostný senzor vyvinutý firmou Testo je celosvetovo patentovo chránený a vykazuje vynikajúce vlastnosti ohľadne presnosti, dlhodobej stability, tepelnej odolnosti a robustnosti.

 • Tlačiareň protokolov Testo pre dokumentáciu nameraných hodnôt na mieste
 • Cyklická tlač nameraných hodnôt, napr. jeden krát za minútu
 • Meranie vlhkosti vzduchu, kompenzované vlhkosti materiálu, rosného bodu
 • Bezdrôtové sondy pre teplotu a vlhkosť
 • Trieda krytíiaIP54
Skladovacia teplota -30 ... +70 °C
Prevádzková teplota -20 ... +50 °C
Typ batérie alkalické, mikrotužkové, typ AA
Životnosť batérie 200 h
Hmotnosť 428 g
Rozmery 220 x 74 x 46 mm
Materiál plášťa ABS/TPE/kov

Typ sondy Typ T (Cu-CuNi)
Merací rozsah -200 ... +400 °C
Presnosť ±0.3 °C (-60 ... +60 °C)
±0.5% z nam.hodn. (zbytok rozsahu)
Rozlíšenie 0.1 °C
Typ sondy NTC
Merací rozsah -40 ... +150 °C
Presnosť ±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (-40 ... -25.1 °C)
±0.4 °C (+75 ... +99.9 °C)
±0.5% z nam.hodn. (zbytok rozsahu)
Rozlíšenie 0.1 °C
Typ sondy Typ K
Merací rozsah -200 ... +1370 °C
Presnosť ±0.3 °C (-60 ... +60 °C)
±(0.2 °C + 0.3% z nam.hodn.) (zbytok rozsahu)
Rozlíšenie 0.1 °C
Typ sondy Sonda absolutného tlaku
Merací rozsah 0 ... 2000 hPa
Rozlíšenie 0.1 hPa
Typ sondy Kapacitný vlhkostný senzor
Merací rozsah 0 ... +100 % rv
Rozlíšenie 0.1 % rv

testo 635-2,

 teplomer/vlhkomer s pamäťou pre ukladanie nameraných hodnôt, PC-softwarom a USB-káblom pre prenos dát, vrátane batérie a kalibračného protokolu

Merací prístroj pre meranie vlhkosti vzduchu, kompenzované vlhkosti materiálu a pre meranie rosného bodu v tlakových systémoch. Vlhkostné priebehy je možné zaznamenávať a graficky alebo tabuľkovo analyzovať a zobrazovať. Bezdrôtovo, tzn. prenosom nameraných dát pomocou rádiového signálu, môžu byť meracím prístrojom testo 635-2 zobrazované až 3 teplotné alebo vlhkostné sondy. Voliteľné užívateľské profily, tzn. určité priradenie funkčných tlačitiek pre určitú aplikáciu a navigáciu v menu, umožňujú intuitívnu obsluhu. Použitím špeciálnych sond je možné vlhkosť materiálu zobrazovať priamo. Je možné v ComSoftu vložiť krivky pre rôzne materiály a preniesť ich do meracieho prístroja. Pre analyzovanie vlhkosti na stropoch a stenách testo 635 priamo zobrazuje vzdialenosť rosného bodu medzi vzduchom v miestnosti a povrchom stien. Pre sledovanie rosného bodu v tlakových systémoch sú k dispozícii presné sondy do -60°C tpd. Vlhkostný senzor, ktorý vyvinula firma Testo a je celosvetovo patentovo chránený, ponúka vynikajúce vlastnosti z hľadiska presnosti, dlhodobej stability, tepelnej odolnosti a robustnosti.

 • Pamäť prístroja až pre 10 000 nameraných hodnôt
 • PC-software pre analýzu, archiváciu a dokumentáciu nameraných dát
 • Meranie vlhkosti vzduchu, kompenzované vlhkosti materiálu, rosného bodu
 • Bezdrôtové sondy pre teplotu a vlhkosť
 • Trieda krytia IP54
 • Priame zobrazenie vlhkosti materiálu na základe kriviek, ktoré je možné ľubovoľne vkladať (na systéme kompenzovanej vlhkosti materiálu)
 • Pamäť pre jednotlivé meranie alebo sady merania vzťahujúce sa k miestu meraní
 • Rýchly prístup k dôležitým funkciám cez užívateľské profily
Skladovacia teplota -30 ... +70 °C
Prevádzková teplota -20 ... +50 °C
Typ batérie alkalické, mikrotužkové, typ AA
Životnosť batérie 200 h (bez rádiovej funkcie)
Hmotnosť 450 g
Rozmery 220 x 74 x 46 mm
Materiál plášťa ABS/TPE/kov
Typ sondy Typ T (Cu-CuNi)
Merací rozsah -200 ... +400 °C
Presnosť ±0.3 °C (-60 ... +60 °C)
±(0.2 °C + 0.3% z nam.hodn.) (zbytok rozsahu)
Rozlíšenie 0.1 °C
Typ sondy NTC
Merací rozsah -40 ... +150 °C
Presnosť ±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (-40 ... -25.1 °C)
±0.4 °C (+75 ... +99.9 °C)
±0.5% z nam.hodn. (zbytok rozsahu)
Rozlíšenie 0.1 °C
Typ sondy Typ K
Merací rozsah -200 ... +1370 °C
Presnosť ±0.3 °C (-60 ... +60 °C)
±(0.2 °C + 0.3% z nam.hodn.) (zbytok rozsahu)
Rozlíšenie 0.1 °C
Typ sondy Sonda absolutného tlaku
Merací rozsah 0 ... 2000 hPa
Rozlíšenie 0.1 hPa
Typ sondy Kapacitný vlhkostný senzor
Merací rozsah 0 ... +100 % rv
Rozlíšenie 0.1 % rv

naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error