Vyhľadávanie

Ponuka

Výveva rotačná olejová Lavat

Výveva rotačná olejová, jednokomorová, LAVAT
Typ VR 1,5/12 je vybavený podtlakovým mazaním a je preto vhodný iba pre sanie z uzavretého priestoru.
Nesmie sa s ním nasávať z otvoreného priestoru s trvalým tlakom blízkym atmosférickému. Ostatné vývevy majú tlakové mazanie, nezávislé na tlaku na vstupe vývevy, a preto sú použiteľné pre sanie z uzavretého i otvoreného priestora.
Sú vybavené (mimo modely 1,5) automatickým odpojením a zavzdušnením vývevy pri výpadku napájacieho napätia.
Prevádzková teplota +15 °C až +70 °C.

Obj. číslo Typ Rýchlosť čerpania(l/min.)*) Medzný tlak (Pa) Napájanie (V)    
396 220 015 012 VR 1,5/12 25 4 220    
396 220 004 011 VRO 04/11 66,7 5 220    
396 220 004 013 VRO 04/13 66,7 5 380    
396 220 008 011 VRO 08/11 133,3 5 220    
396 220 008 013 VRO 08/13 133,3 5 380    
*) Pri tlaku 10^5 Pa
 
Výveva rotačná olejová, dvojkomorová, LAVAT
Typy VR 1,5/21, VRO 05/20, 05/21 a 15/20 sú vybavené podtlakovým mazaním, a preto sú vhodné iba pre sanie z uzavretého priestoru. Nesmie sa s nimi nasávať z otvoreného priestoru s trvalým tlakom blízkym atmosférickému. Ostatné vývevy majú tlakové mazanie, nezávislé na tlaku na vstupe vývevy, a preto sú použiteľné pre sanie z uzavretého i otvoreného priestoru.

Sú vybavené (okrem modelov 1,5) automatickým odpojením a zavzdušnením vývevy pri výpadku napájacieho napätia. Prevádzková teplota +15 °C až +70 °C.

Obj. číslo Typ Rýchlosť čerpania (l/min.)*) Medzný tlak (Pa) Napájanie (V)    
396 220 015 021 VR 1,5/21 25 1,5 220    
396 220 005 020 VRO 05/20 91,7 5,5 380    
396 220 005 021 VRO 05/21 78,3 4,7 220    
396 220 015 020 VRO 15/20 220 13,2 380    
396 220 004 021 VRO 04/21 66,7 4 220    
396 220 004 023 VRO 04/23 66,7 4 380    
396 220 008 021 VRO 08/21 133,3 8 220    
396 220 008 023 VRO 08/23 133,3 8 380    
 
Olej k rotačným olejovým vývevám LAVAT

Obj. číslo Typ Popis Balenie(l)    
396 220 000 056 Olej SN 56 vákuový 0,5    
396 220 000 071 Olej RN 71 vákuový 1    
396 220 000 100 Olej LN vákuový 1    


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error