Vyhľadávanie

Ponuka

Astasol - štandardný kalibračný roztok

Astasol - štandardné kalibračné roztoky.xls


ANALYTIKA® spol. s r.o., v spolupráci s firmami Promochem GmbH (Wesel, SRN) a Promochem Sp. z o.o. (Varšava, Polsko), uviedla v r.2000 na trh nový rad chromatografických štandardov plnených do fľaštičiek CERTAN®. Obaly CERTAN®, unikátny vynález patentovaný firmou Promochem, kombinujú výhody zatavených sklenených ampúl a vrchnáčikom uzavierateľných fľaštičiek alebo vialiek so septom. Vlastná kapilára slúži ako rekondenzačná zóna pre príslušné prchavé organické rozpúšťadlo (a tým výrazne znižuje jeho možné straty) a minimalizuje povrch, ktorý je potrebné utesniť vrchnáčikom. To všetko umožňuje garantovať dlhodobo nemennú koncentráciu analytov v štandardnom kalibračnom roztoku. Plnenie fľaštičiek CERTAN® a odber alikvótnych podielov roztoku sa robí bežnými injekčnými pipetami typu Hamilton.
Fľaštičky CERTAN® je možné jednoducho a rýchlo čistiť, a tak viacnásobne znovu použiť. Slúži k tomu jednoduchý aparát zobrazený na nasledujúcom obrázku. Princíp čistenia je jednoduchý -tlakovým inertným plynom (argón, dusík) sa čerpá rozpúšťadlo (doporučuje sa toluén) kapilárou z banky do fľaštičky CERTAN®, nasunutej na koniec kapiláry. Rozpúšťadlo tryská dovnútra fľaštičky, ktorú tak veľmi účinne vymýva, následne steká po kapiláre (ktorú zároveň kontinuálne omýva) do hliníkového kelímku, odkiaľ sa nakoniec vyleje. Potom sa fľaštička CERTAN® najprv vysuší prúdom dusíku (argónu) a nakonec sa dosuší 2 hodiny v sušiarni pri teplote 150-200°C. Tieto dva kroky sa môžu aj niekoľkokrát zopakovať.

- Fľaštička CERTAN®
- kremenná kapilára
- kelímok na použité rozpúšťadlo
- suchý dusík (argón)
- fľaša s rozpúšťadlom

Naša aktuálna ponuka chromatografických štandardov zahŕňa najčastejšie používané štandardy (kalibračné roztoky pre jednotlivé analyty a ich zmesi) pre stanovenie polycyklických aromatických uhlovodíkov (PAU), polychlórovaných bifenylov (PCB), širokú škálu pesticídov, prchavých organických látok (TOL), vrátane BTEX, a chlórfenolov. Ponuka sa priebežne dopĺňa.
Štandardy ASTASOL®-CH sa plnia do obalov CERTAN® o objeme 1.5, 4.5 a 10ml. Každá fľaštička je uložená v púzdre z priezračného polystyrénu. Každý kalibračný roztok je dodávaný s podrobným certifikátom, dokladujúcim jeho gravimetrickú prípravu a nadväznosť. Súčasťou certifikátu je väčšinou aj kontrolný chromatogram (viď ukážka v závere tohto dokumentu). Všetky kalibračné roztoky sú priebežne kontrolované v laboratóriách METROCHEM (kalibračné listy sú k dispozícii k nahliadnutiu u výrobcu). Dodacia lehota je cca.2 týždne (pokiaľ nie je uvedené inak).
Prijímame aj objednávky na roztoky pripravené na základe návrhu zákazníka. Keďže však sú výrazne drahšie ako roztoky sériovo vyrábané, vyžiadajte si vždy cenovú ponuku a špecifikujte presne požadovaný objem, druh rozpúšťadla a koncentráciu požadovaných analytov.


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error