Vyhľadávanie

Ponuka

Deionizátor, uvoľnovacie činidlo, modifikátor matrice

DEIONIZÁTORY, UVOĽŇOVACIE ČINIDLÁ, MODIFIKÁTORY MATRICE
Ponuka zahŕňa všetky bežne používané uvoľňovacie činidlá a deionizátory (pre potreby plameňovej AAS)
a modifikátory matrice (pre potreby AAS s elektrotermickou atomizáciou).
Kat. číslo Činidlo a jeho koncentrácia (g/l) Východzia látka a jej čistota (%) Matrica (obj.%) Objem (ml) Obal
V001 CsCl 25 CsCl 99,997 H2O 500 HDPE
V002 KCl 25 KCl 99,999 H2O 500 HDPE
V003 LaCl3 25 La2O3 99,999 2 % HCl 500 HDPE
V004 AlCl3 25 Al 99,999 2 % HCl 500 HDPE
V0041a) CsCl                         Al(NO3)3.9H2O 5                            250 CsCl 99,997                      99,999 H2O 250 HDPE
V0042b) CsCl                      La(LaCl3) 10                          100 CsCl        La2O3 99,997                      99,999 2 % HCl 250 HDPE
V005 Pd 2 Pd 99,999 5 % HNO3 50 sklo
V0051 Pd 10 Pd 99,999 5 % HNO3 25 sklo
V006 Mg 2 Mg(NO3)2.6H2O 99,998 0,2 % HNO3 50 HDPE
V0061 Mg 10 Mg(NO3)2.6H2O 99,998 0,2 % HNO3 25 HDPE
V007c) NH4H2PO4 200 NH4H2PO4 99,999 H2O 50 HDPE
V008c) kys.askorbová kys.askorbová 99+ H2O 50 HDPE
V009 Ni(NO3)2.6H2O 10 Ni(NO3)2.6H2O 99,998 1 % HNO3 50 HDPE
V0091 Ni(NO3)2.6H2O 50 Ni(NO3)2.6H2O 99,998 1 % HNO3 25 HDPE
V010 NH4NO3 50 NH4NO3 99,999 1 % HNO3 50 HDPE
V011 Ca(NO3)2.4H2O 20 Ca(NO3)2.4H2O 99,999 1 % HNO3 25 HDPE
a)  spektroskopický pufer podľa Schuhknechta a Schinkela
b)  spektroskopický pufer podľa Schinkela
c)  pevný materiál, pred použitím rozpustiť v 100 ml deionizovanej vody


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error