Vyhľadávanie

Ponuka

Elektróda pH Theta ´90

Elektródy THETA ‘90


Konektory a čiapočky elektród:laboratórne elektródy sú štandardne vybavené konektory BNC (pokiaľ nie je iná požiadavka),ich montáž a cena sú započítané v cenách uvedených elektród.V prípade požiadavky na iný konektor alebo konektorovú čiapočku elektród (konektor DIN 19 262 na kably,konektor SN6 v hlave elektródy,konektor SN6 v hlave elektródy so závitom Pg 13,5 a protikus -konektor SN6 na kably)sú ceny navýšené .Na referentné elektródy je samostatne montovaný banánik - použitie konektora BNC alebo iných je potrebné špecifikovať v objednávke..K „samotným"(nekombinovaným)elektrodám je nutné použíť referentnú elektródu.
Elektróda pH THETA ‘90, kombinovaná, laboratórna štandardná


Obj. číslo Kat. číslo Popis Špecifické vlastnosti, použitie    
396 129 001 103 HC 103   presnosť, rýchlosť odozvy, pH 0 až 14    
396 129 001 113 HC 113 štandardná zvýš. mech. odolnosť, rýchlosť odozvy    
396 129 001 123 HC 123 vpichová zvýš. mech. odolnosť, viskózny elektrolyt    
396 129 001 133 HC 133 semimikro malé objemy, zvýšená mech. odolnosť    
396 129 001 143 HC 143 štandardná rozt. s nízk. vodivostná, emulzia, susp.    
396 129 011 143 HC 143-Cl štandardná vzorky obsahujúce akt. chlór    
396 129 001 144 HC 144 štandardná meranie v mlieku a mliečných výrobkoch    
396 129 011 144 HC 144-M štandardná ovocné šťávy, pivo, mléčné výrobky    
396 129 001 145 HC 145 štandardná dvojitý solný mostík; proti zrazeninám    
396 129 001 153 HC 153 mikro veľmi malé objemy, rýchlosť odozvy    
396 129 001 163 HC 163 dotyková ploché vzorky dotykom    
396 129 001 172 HC 172 a 173 plastová ref. elektrolyt: 3M KCl a viskózny    
396 129 001 174 HC 174 a 175 plastová rozoberateľná, elektrolyt: 3M KCl a viskóz.    
 
Ceny laboratórnych elektród sú uvedené vrátane základného konektoru.
Elektróda pH THETA ‘90, kombinovaná, laboratórna
Obj. číslo Kat. číslo Popis Špecifické vlastnosti, použitie    
396 129 001 104 HC 104   dlhá, inak ako HC 103    
396 129 001 105 HC 105   dvojitý solný mostík, inak ako HC 103    
396 129 001 107 HC 107   vysokotepelná; inak ako HC 103    
396 129 001 108 HC 108   dĺžka podľa dohody, inak ako HC 103    
396 129 011 113 HC 113-Cl štandardná HC 113 pre vzorky obsahujúce akt. chlór    
396 129 001 114 HC 114   dlhá, inak ako HC 113    
396 129 001 115 HC 115   dvojitý solný mostík, inak ako HC 113    
396 129 001 116 HC 116   nízkotepelná, inak ako HC 113    
396 129 001 117 HC 117   vysokotepelná, inak ako HC 113    
396 129 001 118 HC 118   dĺžka podľa dohody, inak ako HC 113    
396 129 001 124 HC 124 vpichová dlhá vpichová, inak ako HC 123    
396 129 001 127 HC 127 vpichová vysokotepelná vpichová, inak ako HC 123    
396 129 001 134 HC 134 semimikro dlhá semimikro, inak ako HC 133    
396 129 001 139 HC 139 semimikro semimikro pH 0 až 14, inak ako HC 133    
396 129 001 146 HC 146 špeciálne titrácie v led. kys. octové a ropných látkach    
396 129 001 147 HC 147   vysokotepelné, inak ako HC 143    
396 129 001 148 HC 148 špeciálna pre titrácie v ethylalkohole    
396 129 001 149 HC 149 špeciálna pre titrácie v zmesi ethanol - toluén    
396 129 001 154 HC 154 mikro pH 0 až 14, inak ako HC 153    
Elektróda pH THETA ‘90 samostatná
Obj. číslo Kat. číslo Špecifické vlastnosti, použitie    
396 129 005 313 HE 313 zvýšená mechanická odolnosť    
396 129 005 303 HE 303 i do silne alkalickej a silne kyslej oblasti    
396 129 005 317 HE 317 vysokotepelná    
396 129 005 327 HE 327 vysokotepelná atypická pre cukrovary

Elektróda redox THETA ‘90, priemyselná s gel. elektrolytom
Obj. číslo Kat. číslo Popis Špecifické vlastnosti, použitie    
396 129 002 253 ORC 253 r. komb. Pt priem. Zvýšená životnosť    
396 129 012 253 ORC 253-C r. komb. Pt priem. ORC 253 do čelných tyč.snímačov THETA ‘90    
396 129 022 253 ORC 253-Cl (-CH) r. komb. Pt priem. pre prostredie s akt. chlórom a jeho zlúč.    
396 129 002 263 ORC 263 r. komb. Pt priem. Ako ORC 253, keramická diafragma    
396 129 002 254 ORC 254 r. komb. Au priem. zlatá redox pre kyanidy    
396 129 002 256 ORC 256 r. komb. Pt priem. tlakovo nezávislá    
396 129 002 257 ORC 257 r. komb. Au priem. tlakovo nezávislá, pre kyanidy    
Elektróda redox THETA ‘90, laboratórna


Obj. číslo Kat. číslo Popis Špecifické vlastnosti, použitie    
396 129 002 102 ORC 102 r. komb. Pt laborat. gelový ref. elektrolyt    
396 129 002 103 ORC 103 r. komb. Pt laborat. štandardná    
396 129 002 104 ORC 104 r. komb. Pt laborat. plastová, inak ako ORC 103    
396 129 002 105 ORC 105 r. komb. Pt laborat. s dvojitým solným mostíkom    
396 129 012 105 ORC 105 - plast r. komb. Pt laborat. -plast. plastová s dvojitým solným mostíkom    
396 129 002 313 ORE 313 r. komb. Pt laborat. bez referentnej elektródy v jednom tele    
Použité zkratky:merná elektróda:Pt ...platinová,Au ...zlatá;priem....priemyselné prevedenie.Laboratórne elektródy so zlatou mernou elektródou
Elektróda pH/redox THETA ‘90, kombinovaná
kombinujú pH-mernú elektródu a redox-mernú elektródu spolu s referentnou elektródou v jednom tele o priemere 12 mm.
Obj. číslo Kat. číslo Popis Špecifické vlastnosti, použitie    
396 129 003 256 HORC 256 pH-redox komb. priem. platinová redox-elektróda    
396 129 003 257 HORC 257 pH-redox komb. priem. zlatá redox-elektróda    
Elektróda referenčná THETA ‘90, laboratórna
Obj. číslo Kat. číslo Popis špecifické vlastnosti, použitie    
396 129 006 403 RE 403 argentchloridová štandardná všeobecné využití,elektrolyt:    
396 129 016 403 RE 403/i argentchloridová štandardná nasyc. r. KCl    
396 129 006 405 RE 405 argentchloridová dvojmostík. pro ISE, elektrolyt: nasyc. rozt. KCl    
396 129 016 405 RE 405/i argentchloridová dvojmostík. keram. diafr., dvojitý solný mostík    
396 129 006 413 RE 413 kalomelová pre ISE, dvojitý solný mostík    
396 129 006 416 RE 416 merkurosulfátová všeobecné využitie, elektrolyt:    
396 129 006 415 RE 415 argentchloridová plastová dvojmostík. nasyc. r. KCl    
Elektróda referenčná THETA ‘90, priemyselná
Obj. číslo Kat. číslo Popis Špecifické vlastnosti, použitie    
396 129 006 503 RE 503 argentchloridová štandardná viskózny elektrolyt    
396 129 006 505 RE 505 argentchloridová vysokotlaká tlakovo nezávislá    
396 129 006 507 RE 507 argentchloridová doplňovacia s bočným vývodom    
396 129 006 527 RE 527 argentchloridová špeciálna atypická s PP telom, doplňovacia, vysokoteplotná, pre cukrovary a  ďalšie prevádzky  
Elektróda iontová selektívna, THETA 90
Obj. číslo Typ Popis Špecifické vlastnosti, použitie    
396 129 009 000
NH4+ amoniová  plastová membrána s ionoforom     
396 129 009 001 Ba2+ baryová
plastová membrána s ionoforom     
396 129 009 002 Br- bromidová
anorganická membrána
   
396 129 009 003 Br- bromidová,kombinovaná s referentnou elektródou v jednom tele
   
396 129 009 004 K+ draslíková
plastová membrána s ionoforom
   
396 129 009 005 NO3- dusičnanová
plastová membrána s ionoforom     
396 129 009 006 F- fluoridová
anorganická membrána    
396 129 009 007 BF4- fluoridoboratová
plastová membrána s ionoforom     
396 129 009 009 Cl- chloridová
anorganická membrána
   
396 129 009 010 Cl-  chloridová,kombinovaná s referentnou elektródou v jednom tele    
396 129 009 011 CiO4-  chloristanová plastová membrána s ionoforom     
396 129 009 012 J- jódidová
anorganická membrána    
396 129 009 013
J- jódidová, kombinovaná s referentnou elektródou v jednom tele
   
396 129 009 014
CN-  kyanidová anorganická membrána
   
396 129 009 015
CN-  kyanidová,kombinovaná s referentnou elektródou v jednom tele
   
396 129 009 016
Li+  lithiová plastová membrána s ionoforom
   
396 129 009 017
Cu2+  medená anorganická membrána
   
396 129 009 018
Pb2+  olovená anorganická membrána
   
396 129 009 019
SCN- rhodonidová  anorganická membrána
   
396 129 009 020
SCN- rhodonidová , kombinovaná s referentnou elektródou v jednom tele
   
396 129 009 021
S2-  sirníková anorganická membrána
   
396 129 009 022 S2- sirníková,kombinovaná s referentnou elektródou v jednom tele
   
396 129 009 024 Ag+ strieborná anorganická membrána
   
396 129 009 025 Ag+ strieborná, kombinovaná s referentnou elektródou v jednom tele
   
396 129 009 026 Ca2+ vápniková plastová membrána s ionoforom
   


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error