Vyhľadávanie

Ponuka

Multimeter virtuálny Gryf Magk

Multimeter virtuálny Magic GRYF
GRYF XBC-K je univerzálny "virtuálny" prístroj (merací prístroj je nahradený programom počítača) pre meranie a spracovávanie dát na PC. K prístroju je možné pripojiť až osem rôznych sond, pritom súčasne je možné aktívne používať štyri, ich namerané dáta sa zobrazujú na monitore počítača. Alternatívou k XBC Magic je PDA Plm OS vrátane interného interface XBM, ktorý je dodávaný v prevedení prenosnom (s krytím IP 67) alebo stolným. Systém sa ďalej skládá z meracích hlavíc s vnútorným konektorom, do ktorého je zasadené meracie čidlo. Do hlavice XB1-K sa zasadzuje štvorelektródová vodivostná cela, vodivosť sa meria v piatich automaticky prepínaných rozsahoch až do hodnoty 200 mS/cm, s presnosťou 0,5% z meranej hodnoty a s citlivosťou 0,01 µS/cm.
Do hlavice XB2-K je možné nasadiť pH, ISE alebo redox elektródu. Pri meraní pH je citlivosť 0,001pH pri presnosti 0,005 pH, resp. pri meraní napätia v rozsahu +/-1200,0 mV citlivosť 0,1 mV pri presnosti +/-0,01% +/-1digit.

Hlavica XB4-K má konektor pre nasadenie kyslíkovej sondy, rozsah merania je 0..80 mg/l resp. 0..600%, pri presnosti 0.5% +/-1 digit. Všetky čidla majú vlastný integrovaný tepelný snímač, teplota je meraná s presnosťou +/-0,2 °C +/-1dig, všetky merané hodnoty sú tepelne kompenzované. Z meracích hlavíc sa dáta vedú káblom do Interface XBC Magic, ktorý ich spracuje a prevádza do protokolu USB 2 (popr. RS232).

Hlavica XB5 - K rozširuje neobmedzené možnosti tohoto meracieho systému. Na túto hlavicu je možné pripojiť ľubovolný snímač (senzor, elektródu, sondu, atď.), umožňuje merať a následne spracovávať (tlak, prietok, zákal, atď.).
Jadrom celého systému je software XBC Magic, ktorý beží na počítači a riadi chod celého zariadenia. Použiť je možné akýkoľvek počítač typu PC s operačným systémom Windows (98, 2000, XP) s jedným voľným COM sériovým alebo USB2 portom, nie je potrebné robiť žiadny hardwarovy zásah. Monitor PC zobrazuje v štyroch meracích kanáloch všetky fľaše, vedľajšie a pomocné merané veličiny vrátane ovládacieho menu. V hlavným menu je možné aktivovať rôzne typy meracích sond, ktorých kalibračné dáta si program pamätá i po vypnutí počítača. Prístroj môže používať viac užívateľov, ktorý sú rozlíšený menom a popr. heslom. Každému užívateľovi sa po ukončení merania ukladá jeho vlastné užívateľské nastavenie (kalibračné dáta, namerané hodnoty, protokoly). Prístroj pracuje v reálnom čase, s maximálnou podporou noriem GLP. V režime merania je možné využiť manuálnu pamäť s možnosťou uloženia až 100 nameraných hodnôt. Uložené dáta obsahujú mimo meranej hodnoty taktiež čas zápisu, číslo meracej sondy, kód obsluhy a názov meranej vzorky. Automatické ukladanie dát je možné v režime Datalogger, kapacita záznamov je obmedzená iba voľným miestom na pevnom disku počítača. Všetky sondy XB sú štandardne dodávané s káblom dĺžky 1m (na objednávku je možné predĺžit). Všetky hlavice so sondami je možné tiež dodať v ponornom prevedení.
Obj. číslo Popis    
396 128 099 111 Interface XBC Magic    
396 128 099 011 Program XBC Magic, OS Windows    
396 128 099 222 PDA Plm OS vrátane interného interface XBM - prenosný    
396 128 099 223 PDA Plm OS vrátane interného interface XBM - stolný    
396 128 099 022 Program XBM MagicPro PDA    
396 128 099 001 Meracia hlavica XB1-K pre meranie vodivosti    
396 128 099 002 Meracia hlavica XB2-K pre meranie pH, ISE a redox    
396 128 099 004 Meracia hlavica XB4-K pre meranie rozpusteného kyslíka    
396 128 099 005 Meracia hlavica XB5-K univerzálna    
396 128 099 501 Meracia hlavica XB1-K/S pre meranie vodivosti (ponorné)
   
396 128 099 502 Meracia hlavica XB2-K/S pre meranie pH (ponorné)
   
396 128 099 503 Meracia hlavica XB2-K/S pre meranie ISE a ORP (ponorné)
   
396 128 099 504 Meracia hlavica XB4-K/S pre meranie rozpusteného kyslíka (ponorné)
   
396 128 099 321 pH-elektróda PCL 321 XB2 s tepelný snímačom    
396 128 099 101 Redox elektróda XCL 101 XB2    
396 128 099 356 Vodivostná sonda VEL 356 XB1 s tepelným snímačom    
396 128 099 104 Kyslíková sonda KCL XB4 s tepelným snímačom    


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error