Vyhľadávanie

Ponuka

Aparatúra pre merania BSK Hach

Aparatúra pre meranie BSK - BODTrak HACH
Prístroj pracuje na manometrickom princípe (tlakové senzory). Je určený pre meranie 6 vzoriek v rozsahoch: 0-35, 0-70, 0-350 a 0-700 mg/l. Výsledky merania sú priebežne ukladané do pamäte a prístroj zobrazuje na displeji ich grafický záznam. Dĺžka testu je voliteľná: 5, 7 a 10 dní. BSK aparatúra je vybavená výstupom RS 232. K archivácii dát je možné využiť HACH – software, ktorý je spoločný pre všetky prístroje HACH. Aparatúra vyžaduje umiestnenie do termostatu.

Obj. číslo Typ    
396 722 619 700 BOD Trak    


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error