Vyhľadávanie

Ponuka

Turbidimeter WTW

Turbidimeter Turb 550/Turb 550 IR WTW
profesionálny merač zákalu do 1000 NTU
Laboratórne merače zákalu pre nefelometrické meranie s automatickou 3 bodovou kalibráciou, výstupom RS 232, hodinami reálneho času a so sledovaním kalibračných intervalov. Automatická voľba meracieho rozsahu v rozmedzí 0,1…1000 NTU. Pri porovnávacom meraní sa môžu na 2 riadkovom displeji súčasne zobrazovať aktuálna a predošlá hodnota. Rozsah dodávky zahŕňa vedľa prístroja s vstavaným skráteným návodom k obsluhe 2 prázdne kyvety a 3 štandardy (0,02 - 10,0 - 1000NTU, AMCO-štandardy s aprobáciou taktiež pre pitné vody podľa EN ISO 7027, popr. ako primárne štandardy podľa US EPA). Pre prietočné merania je k dispozícii beztlakový kyvetovy nadstavec.

Turbidimeter Turb 555/Turb 555 IR
Profesionálny prístroj pre veľké rozsahy meraní do 10000 NTU a univerzálne laboratórne aplikácie. Vysoko presné laboratórne merače zákalu s veľkým rozsahom merania od 0,0001…10000 NTU pre všetky aplikácie merania zákalu: od merania najčistejších a pitných vôd cez zaisťovanie kvality pri výrobe nápojov až po kontrolu odpadných vôd. Merací systém so 4 detektormi dovoľuje nie len nefelometrické (90° rozptyl svetla) a transmisné meranie, ale taktiež pomerové merania (Ratio- methode), ktoré redukujú rušivé efekty rozptýleného svetla a zafarbenie vzorky. Podľa menu vedená obsluha rôznych úrovní pre meranie, kalibráciu a konfiguráciu. Obsiahle AQA funkcie, napr. sledovanie kalibračných intervalov alebo číselné heslo pre prístup do kalibrácie a nastavenie, pomáhajú pri zabezpečení kvality získavaných hodnôt merania a udávajú sa taktiež v dokumentácii nameraných výsledkov. Ready  to go - rozsah dodávky zahŕňa všetko príslušenstvo potrebné pre meranie .Vedľa beztlakoveho prietočného merania je možné taktiež robiť kontinuálne meranie pri prietoku pod tlakom až 4 bary (s prietočnou nádobkou Flow- Turb).
Turbidimeter Turb 430 IR/Turb 430 TBatériovy prenosný merač zákalu s infračervenou LED lampou (860 nm) pre meranie podľa ISO 7027/DIN EN (EN ISO 7027) na nefelometrickej báze alebo ako model s bielym svetlom s wolframovou lampou podľa US EPA 180.1. Prepínanie rozsahov merania prebieha na základe funkcie Auto Range automaticky. Presné meranie v nízkych rozsahoch (pitná voda) je úplne bezproblémové. Meranie a 3 bodová kalibrácia prebieha pomocou jasných pokynov z menu na displeji. Kalibrácia sa robí s AMCO štandardy. Až 1000 dátových vet s nameranými hodnotami vrátane identifikačného čísla je možné uložiť do pamäti a neskôr v súlade s GLP/AQA cez laboratórnu stanicu LabStation  s pomocou výkonného programu LSdata da PC a spracovať. Kvalita nameraných výsledkov podporuje tiež nastaviteľný interval kalibrácie s dokumentáciou

Turbidimeter Turb 355 T/Turb 355 IRPrenosný merač zákalu v prevedení IR a biele svetlo Batériový prenosný merač zákalu s infračervenou LED (860 nm) pre meranie podľa ISO 7027 / DIN EN 27027 (EN ISO 7027) na nefelometrickej báze alebo ako model s bielym svetlom s wolframovou lampou podľa US EPA. Do ruky, ľahký a najjednoduchší na obsluhu. Prepínanie rozsahov merania prebieha na základe funkcie AutoRange automaticky. Podľa rozsahu merania s rozlíšením 0,01 alebo 1 NTU.n Taktiež 1 - 3bodová kalibrácia je pre užívateľa veľmi komfortná. Stlačením tlačítka CAL sa prístroj prepne do kalibračného režimu. Kalibrácia prebieha s podporným vedením podľa displeja. Postupne sú v zostupnej rade jeden po druhom požadované a potvrdzované kalibračné štandardy. Merače zákalu Turb 355 IR / T sa dodávajú v malom ručnom kufríku, ktorý obsahuje všetko potrebné príslušenstvo, napr. kalibračné štandardy(0,02, 10,0 a 1000 NTU), prázdne kyvety a batérie. Prístroj pracuje so 4 MICRO (AAA) alkalicko-manganovými batériami a spĺňa krytieIP 67.
Obj. číslo Typ Popis    
396 711 600 311 Turb 355 IR prenosný merač zákalu v profikufríku podľa ISO 7027 / DIN EN 7027 (EN ISO 7027) vrátane 4 MICRO (AAA) alkalicko-manganových batérií, 3 kalibračné štandardy 0,02 – 10,0 –1000 NTU    
396 711 600 312 Turb 355 T ako Turb 355 IR, ale s wolframovou lampou podľa US EPA    
396 711 600 320 Turb 430 IR Turbidimeter prenosný s IR lampou, vrátane batérií, kalibračného setu (0,02-10,0-1000 NTU), 2 prázdnych kyvet a čistiace utierky na kyvety (bez kufríka a laboratórnej stanice so softwarom pre prenos dát do PC)
   
 396 711 600 325
Turb 430/T 
Turbidimeter prenosný s wolframovou lampou, vrátane batérií, kalibračného setu 0,02-10,0-1000 NTU), 2 prázdnych kyvet a čistiace utierky na kyvety (bez kufríka a laboratórnej stanice so softwarom pre prenos dát do PC)
   
396 711 600 100 Turb 550 laboratórny merač zákalu podľa US-EPA s univerzálnym napájačom 90 … 250 V, 3 kalibračné štandardy 0,02 – 10,0 – 1000 NTU, 2 prázdné kyvety    
396 711 600 110 Turb 550 IR laboratórny zákalomer podľa DIN EN 27 027 / ISO 7027 (EN ISO 9027), s univerzálnym napájačom 90 … 250 V, 3 kalibračné štandardy 0,02 – 10,0 – 1000 NTU, 2 prázdné kyvety    
396 711 600 200 Turb 555 laboratórny merač zákalu najvyššej úrovne podľa US-EPA s univerzálnym napájačom 90 … 250 V, 4 kalibračné štandardy 0,02 – 10,0 – 1000 – 1750 NTU, 3 prázdné kyvety    
396 711 600 210 Turb 555 IR laboratórny merač zákalu najvyššej úrovne podľa DIN/ISO (EN ISO 9027), s univerzálnym napáječom, 90 … 250 V, 4 kalibračné štandardy 0,02 – 10,0 – 1000 – 1750 NTU, 3 prázdné kyvety    
396 711 600 542 Kal.Kit Turb 550 sada sekundárnych zákalových štandardov 0,02 – 10,0 – 1000 NTU    
396 711 600 542 Kal.Kit Turb 550 IR sada sekundárnych zákalových štandardov 0,02 – 10,0 – 1000 NTU pre prístroj IR    
396 711 600 600 D – Turb Prietočná kyveta    
396 711 600 601 Cell Turb / SET Prázdná kyveta, 3 ks    
396 711 600 602 KS – Turb Kyvetový stojanček, skladací, pre 21 kyviet    
396 711 600 603 Lamp Turb 550 WL Predjustovaný náhradný modul s lampou pre Turb 550    
396 711 600 607 Lamp Turb 550 -IR
Predjustovaný náhradný modul s IR -LED pre Turb 550 IR
   
396 711 600 608 Lamp Turb 555 -IR Predjustovaný náhradný modul s IR -LED pre Turb 555 IR    
 396 711 251 300
RB Flex/430
Akumulátor a sieťový napájač pre Turb 430 IR/T
   
 396 711 251 301
 LS Flex/430
Laboratórna stanica pre Turb 430 IR/T k vyhodnoteniu dát a k prenosu dát do PC, akumulátor a sieťový napájač, pripojka pre čítačku čiarového kódu
   
 396 711 600 560
 Kal.Kit Turb 430IR
sada sekundárnych zákalových štandardov  0,02 - 10,0 - 1000 NTU pre Turb 430 IR
   
 396 711 600 561
 Kal.Kit Turb 430T  sada sekundárnych zákalových štandardov  0,02 - 10,0 - 1000 NTU pre Turb 430 T
   


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error