Vyhľadávanie

Ponuka

Komôrka počítacia

Komôrky počítacie
V mikrobiológii, bunečných kultúr a v mnohých aplikáciách, ktoré vyžadujú používanie bunečných roztokov,  je nutné určiť koncentráciu buniek. Často je možné určiť hustotu buniek v roztoku spektrofotometricky, ale tento postup neumožňuje hodnotenie životaschopnosti buniek, ani rozpoznávať typ buniek. Zariadenie používané pre počítanie buniek se volá počítacia komôrka. Najviac používaný typ komôrky se volá HEMOCYTOMETER, pretože bol pôvodne navrhnutý pre počítanie krvných buniek. Pre prípravu počítacej komôrky je jej zrkadlovo lesklý povrch dobre vyčistený papierikom na šošovky.  Vrchné krycie sklíčko je taktiež vyčištené. Krycie sklíčka pre počítacie komôrky sú špeciálne vyrábané, sú hrubšie než pre konvenčné mikroskopy, pretože musia býť dostatočne pevné k prekonaniu povrchového napätia kvapky kvapaliny. Krycie sklíčko je umiestnené na počítací povrch pred nanesením bunečného roztoku.  Roztok je nanesený do jednej z V-tvarovaných priehlbní pomocou Pasteurovej alebo inej pipety. Oblasť pod krycím sklíčkom je naplnená pomocou kapilárnej elevacie.  Malo by se naniesť také množstvo kapaliny, aby bol zrkadlový povrch zakrytý. Potom se naplnená počítacia komôrka umiestni pod mikroskop a počítacia mriežka sa umiestni do ohniska s nízkym výkonom. Je nutné býť veľmi opatrný pri objektívoch s vysokým výkonom, pretože počítacia komôrka je oveľa hrubšia, než klasické krycie sklo .Komôrka alebo čočky objektívu môžu byť poškodené, ak užívateľ nieje dostatočne opatrný. Jedna celá mriežka na štandartných hemacytometroch (podľa Neubauera) môže býť pozorovaná 40 krát (4 krát fakticky). Hlavné delenie rozdeľuje mriežku na 9 veľkých štvorcov. Každý štvorec má povrch o veľkosti 1 mm2 a hĺbka komôrky je 0,1 mm. Taktiež celá počítacia mriežka leží pod objemom 0,9 mm3. Bunečný roztok musí býť dostatočne nariedený,  aby sa bunky na mriežke neprekrývali a mali by byť rovnomerne rozložené.  Pre prevedenie merania určité potrebné zväčšenie pre rozpoznanie žiadaného typu bunky. Teraz systematicky počítajte bunky vo vybraných štvorcoch tak, aby celkový počet bol 100 buniek alebo podobne (počet buniek potrebných pre štatisticky významný výpočet).  Pre veľké bunky je toto myslené pre počítanie v štyroch veľkých rohových štvorcoch a jednom prostrednom.  Pre husté roztoky malých buniek by ste mali počítať bunky v štyroch rohových 1/25 mm2  plus prostredný štvorec v centrálnom štvorci. Vždy rozhodnite o konkrétnom počítaní,  aby ste sa vyvarovali chyby.  Pri prekrývajúcich sa bunkách počítajte bunku "do počtu", ak se prekrýva horná alebo pravá časť a "mimopočet", ak sa prekrýva spodná  alebo ľavá časť .Ďalej je opísané počítanie buniek pri použití hemocytometru.  Aby sme dostali finálny počet buniek/ml, najprv vydelíme celkový počet číslom  0,1 mm (hĺbka komôrky) a potom vydelíme výsledok celkovou plochou, na ktorej sme počítali.  Napríklad, ak ste spočítali 125 buniek na každom veľkom rohovom štvorci plus v strede, vydeľte 125 číslom 0,1 a potom výsledok vydeľte 5 mm2 (celková oblasť počítania, každý veľký štvorec má 1 mm2). 125/0,1 =1250. 1250/5 =250 buniek / mm3.  V jednom ml je 1000 mm3, takže spočítate 250 000buniek / ml. Občas budete potrebovať zriediť bunečný roztok, aby ste dostali hustotu buniek potrebnú prepočítaniu.  V tomto prípade budete musieť vynásobť váš výsledok rozrieďovacím faktorom.

Komôrka počítacia
s pacičkami, dvojité delenie sita

Obj.číslo Typ Balenie(ks)    
634 980 000 001 Cyrus I 1    
634 990 640 211 Bürker CE 1    
634 990 640 411 Fuchs-Rosenthal CE 1    
634 990 610 511 Nageotte 1    
634 990 640 711 Thoma CE 1    
634 990 640 811 Thoma-neu CE 1    
634 990 640 011 Neubauer-improved CE 1    
Dodávame aj prevedenie bez pacičiek.


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error