Vyhľadávanie

Ponuka

Viskozimeter vibračný

Viskozimeter vibračný SV-10, SV-100
Vibračné viskozimetre série SV meria viskozitu detekciou elektrického prúdu nutného k rezonancii dvoch snímacích doštičiek konštantná frekvencia 30Hz a amplitude menej než 1mm. Táto nová metóda umožňuje vysokú presnosť a široký rozsah merania. Vzorky s veľmi nízkou viskozitou aj vzorky s veľmi vysokou viskozitou môžu byť merané  bez nutnosti výmeny snímacích doštičiek, čím je zabezpečené prevedenie veľkého množstva merania v rade s odchýlkou do 1% v nameraných hodnotách.S viskozimetrom je možné  merať newtonovské kvapaliny, gely a koloidné roztoky (napr. škrob), tekúce vzorky (vrátane tekutín v turbulentnom toku), penivých a penových roztokov (nízka frekvencia 30 Hz nespôsobuje napenenie roztoky).Vďaka malému množstvu použitej vzorky, je možné okamžite merať jeho teplotu, ktorá je veľmi málo ovplyvnená snímacími doštičkami, ktoré sú malé a ľahké. Pomocou etalonu je možné ľahko urobiť 1 alebo 2 bodovú kalibráciu. Štandardné vybavenie obsahuje pripojenie k PC cez rozhranie RS-232C (vrátane spojovacieho káblu) a software pre zber dát do počítača a ich grafické zobrazenie v reálnom čase a prevedení analýzy merania.Štandardnú nádobku na meranie stačí naplniť tesne nad 35 ml, čo prispieva k úspore meraného média. Ľahká konštrukcia umožňuje rýchle a jednoduché vyčistenie doštičiek.

Obj. číslo Typ Rozsah použitia (mPa.s)    
396 122 900 010 SV-10 0,3 – 10 000    
396 122 900 100 SV-100 1 000 – 100 000    


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error