Vyhľadávanie

Ponuka

Testo 330-1 LL

Testo 330-1 LL


Analyzátor splodín so senzormi Longlife, vrátane akumulátorov a kalibračného protokolu


Pamäť 200
Displej Grafický displej 160 x 240 pixelov
Skladovací teplota -20 ... +50 °C
Prevádzková teplota -5 ... +45 °C
Hmotnosť 600 g
Rozmery 270 x 90 x 65 mm

Typ sondy Typ K
Merací rozsah -40 ... +1200 °C
Rozlíšenie 0.1 °C (-40 ... 999,9 °C)
1 °C (zbytok rozsahu)
Typ sondy CO
Merací rozsah 0 ... 500 ppm
Presnosť ±5 ppm (0 ... 100 ppm)
±5% z nam.hodn. (>100 ppm)
Rozlíšenie 1 ppm
Odozva cca 35 s
Typ sondy CO2
Merací rozsah 0 ... 1 Vol. %
0 ... 10000 ppm
Presnosť ±(50 ppm ±2% z nam.hodn.) (0 ... 5000 ppm)
Odozva cca 35 s
Typ sondy Diferenčný tlak
Merací rozsah 0 ... 200 hPa
Presnosť ±0.5 hPa (0.0 ... 50.0 hPa)
±1% z nam.hodn. (50.1 ... 100.0 hPa)
±1.5 % z nam.hodn. (zbytok rozsahu)
Rozlíšenie 0.1 hPa
Typ sondy Meranie ťahu
Merací rozsah -9.99 ... +40 hPa
Presnosť ±0.02 hPa o. ±5% z nam.hodn. (-0.50 ... +0.60 hPa)
±0.03 hPa (+0.61 ... +3.00 hPa)
±1.5% z nam.hodn. (+3.01 ... +40.00 hPa)
Typ sondy NO
Merací rozsah 0 ... 300 ppm
Presnosť ±2 ppm (0.0 ... 40.0 ppm)
±5% z nam.hodn. (zbytok rozsahu)
Odozva < 30 s
Typ sondy Meranie komínovej straty
Merací rozsah 0 ... 99.9%
Rozlíšenie 0.1%
Typ sondy Elektrochemické meranie CO
Merací rozsah 0 ... 4000 ppm
Presnosť ±20 ppm (0 ... 400 ppm)
±5% z nam.hodn. (401 ... 1000 ppm)
±10% z nam.hodn. (1001 ... 4000 ppm)
Rozlíšenie 1 ppm
Typ sondy Elektrochemické meranie NO
Merací rozsah 0 ... 3000 ppm
Presnosť ±5 ppm (0 ... 100 ppm)
±5% z nam.hodn. (101 ... 2000 ppm)
±10% z nam.hodn. (2001 ... 3000 ppm)
Rozlíšenie 1 ppm
Typ sondy Elektrochemické meranie O2
Merací rozsah 0 ... 21 Vol. %
Presnosť ±0.2 Vol. %
Rozlíšenie 0.1 Vol. %
Typ sondy Meranie účinnosti (Eta)
Merací rozsah 0 ... 120%
Rozlíšenie 0.1%
Typ sondy Meranie CO2
Merací rozsah 0 ... CO2 max
Presnosť ±0.2 Vol. %
Odozva t90 < 40 s


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error