Vyhľadávanie

Ponuka

Testo 330-2 LL

Testo 330-2 LL


Analyzátor splodín  so senzormi Longlife s integrovaným nulovaním ťahu a plynu, vrátane akumulátorov a kalibračného protokolu

Diagnostika prístroja
 • Automatická kontrola tesnosti
 • Meranie delta T, topná/spiatočka
 • Meranie CO v okolí
 • Meranie CO2 v okolí
 • Vyhľadávanie netesnosti pomocou sondy pre vyhľadávanie úniku plynu
 • Meranie delta T tlaku plynu
 • Meranie prietokov plynu/oleja
 • Nulovanie splodinových senzorov bez nutnosti vybratia sondy z komína
 • 400 sad meranie vrátane adresy objektov a čísla zariadenia
 • IRDA rozhranie pre prenos dát do PDA/notebooku
 • USB rozhranie pre prenos dát do počítača
 • Rozhranie pre horákové automatiky
 • TÜV By RgG 237 podľa BlmSchV/EN 50379 časť 2
 • Nulovanie ťahu - počas nulovania môže sonda zostať v komíne.
Pamäť 400
Displej Grafický displej 160 x 240 pixelov
Skladovacia teplota -20 ... +50 °C
Prevádzková teplota -5 ... +45 °C
Hmotnosť 600 g
Rozmery 270 x 90 x 65 mm

Typ sondy Typ K
Merací rozsah -40 ... +1200 °C
Presnosť ±0,5 °C (0.0 ... +100.0 °C)
±0,5 % z nam.hodn. (zbytok rozsahu)
Rozlíšenie 0.1 °C (-40 ... 999,9 °C)
1 °C (zbytok rozsahu)
Typ sondy CO
Merací rozsah 0 ... 500 ppm
Presnosť ±5 ppm (0 ... 100 ppm)
±5% z nam.hodn. (>100 ppm)
Rozlíšenie 1 ppm
Odozva cca 35 s
Typ sondy CO2
Merací rozsah 0 ... 1 Vol. %
0 ... 10000 ppm
Presnosť ±(50 ppm ±2% z nam.hodn.) (0 ... 5000 ppm)
Odozva cca 35 s
Typ sondy Diferenčný tlak
Merací rozsah 0 ... 200 hPa
Presnosť ±0.5 hPa (0.0 ... 50.0 hPa)
±1% z nam.hodn. (50.1 ... 100.0 hPa)
±1.5% z nam.hodn. (zbytok rozsahu)
Rozlíšenie 0.1 hPa
 Typ sondy meranie ťahu
Merací rozsah -9.99 ... +40 hPa
Presnosť ±0.02 hPa o. ±5% z nam.hodn. (-0.50 ... +0.60 hPa)
±0.03 hPa (+0.61 ... +3.00 hPa)
±1.5% z nam.hodn. (+3.01 ... +40.00 hPa)
Typ sondy NO
Merací rozsah 0 ... 300 ppm
Presnosť ±2 ppm (0.0 ... 40.0 ppm)
±5% z nam.hodn. (zbytok rozsahu)
Odozva < 30 s
Typ sondy Meranie komínovej straty
Merací rozsah 0 ... 99.9%
Rozlíšenie 0.1%
Typ sondy Elektrochemické meranie CO
Merací rozsah 0 ... 8000 ppm
Presnosť ±10 ppm o. ±10% z nam.hodn. (0 ... 200 ppm)
±20 ppm o. ±5% z nam.hodn. (201 ... 2000 ppm)
±10% z nam.hodn. (2001 ... 8000 ppm)
Rozlíšenie 1 ppm
Typ sondy Elektrochemické meranie NO
Merací rozsah 0 ... 3000 ppm
Presnosť ±5 ppm (0 ... 100 ppm)
±5% z nam.hodn. (101 ... 2000 ppm)
±10% z nam.hodn. (2001 ... 3000 ppm)
Rozlíšenie 1 ppm
Typ sondy Elektrochemické meranie O2
Merací rozsah 0 ... 21 Vol. %
Presnosť ±0.2 Vol. %
Rozlíšenie 0.1 Vol. %
Typ sondy Meranie účinnosti (Eta)
Měřící rozsah 0 ... 120%
Rozlišení 0.1%
Typ sondy Meranie CO2
Merací rozsah 0 ... CO2 max
Presnosť ±0.2 Vol. %
Odozva t90 < 40 s


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error