Vyhľadávanie

Ponuka

Testo 350 XL analyzačný box

TESTO 350 XL,Analyzačný box vybavený: O2, CO (s odpojením a preplachovaním), NO, NO2 meraním diferenčného tlaku, 2 vstupy pre teplotné čidla, úpravňou plynu, pripojením Testo databusu, automatickým preplachovaním čistým vzduchom s ventilom (vrátane rozšírenia meracích rozsahov faktorom riedenia 5 pre všetky senzory), integrovanými akumulátormi, s pamäťou nameraných dát, možnosť vybavenia max. 6 meracími modulmi (H2S, CxHy, SO2, CO2 NDIR)


Skladovací teplota -20 ... +50 °C
Prevádzková teplota -5 ... +45 °C
Hmotnosť 3200 g
Rozmery 395 x 275 x 95 mm
Materiál plášťa ABS

Typ sondy Typ K
Merací rozsah -40 ... +1200 °C
Presnosť ±0.5% z nam.hodn. (+100 ... +1200 °C)
±0.5 °C (-40 ... +99.9 °C)
Rozlíšenie 0.1 °C (-40 ... +1200 °C)
Typ sondy Meranie komínovej straty
Merací rozsah -20 ... +99.9 % qA
Rozlíšenie 0.1 % qA (-20 ... +99.9 % qA)
Typ sondy Elektrochemické meranie CO
Merací rozsah 0 ... +10000 ppm CO
Presnosť ±5% z nam.hodn. (+200 ... +2000 ppm CO)
±10% z nam.hodn. (+2001 ... +10000 ppm CO)
±10 ppm CO (0 ... +199 ppm CO)
Rozlíšenie 1 ppm CO (0 ... +10000 ppm CO)
Typ sondy Elektrochemické meranie CO2
Merací rozsah 0 ... +50 Vol. % CO2
Presnosť ±0.3 Vol. % CO2
+ 1% z nam.hodn. (0 ... 25 Vol. % CO2)
±0.5 Vol. % CO2
+ 1.5% z nam.hodn. (>25 ... 50 Vol. % CO2)
Rozlíšenie 0.01 Vol. % CO2
(0 ... 25 Vol. % CO2)
0.1 Vol. % CO2
(>25 Vol. % CO2)
Typ sondy Elektrochemické meranie H2S
Merací rozsah 0 ... +300 ppm H2S
Presnosť ±5% z nam.hodn. (+40 ... +300 ppm)
±2 ppm (0 ... +39.9 ppm)
Rozlíšenie 0.1 ppm (0 ... +300 ppm)
Typ sondy Meranie účinnosti (Eta)
Merací rozsah 0 ... +120 %
Rozlíšenie 0.1 % (0 ... +120 %)
Typ sondy Tlakový senzor
Merací rozsah -200 ... +200 hPa
Presnosť ±1.5% z nam.hodn. (-50 ... -200 hPa)
±1.5% z nam.hodn. (+50 ... +200 hPa)
±0.5 hPa (-49.9 ... +49.9 hPa)
Rozlíšenie 0.1 hPa (-200 ... +200 hPa)
Typ sondy Tlakový senzor
Merací rozsah -40 ... +40 hPa
Rozlíšenie 0.01 hPa (-40 ... +40 hPa)


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error