Vyhľadávanie

Ponuka

Testo 925

Testo 925

testo 925, 1-kanálový teplomer, TE typu K, akustický alarm, možnosť pripojenia jednej rádiovej sondy, vrátane batérie a kalibračného protokolu

Jedno kanálový teplomer pre pripojenie rýchlych a spoľahlivých termočlánkových sond. Bezrótove, tzn. s prenosom nameraných dát pomocou rádiového signálu, je možné v meracom prístroji testo 925 zobraziť naviac jednu teplotnú sondu. Akustický alarm informuje o prekročení hraničných hodnôt. Aktuálne namerané dáta a tiež hodnoty max./min. je možno vytlačiť na tlačiarni protokolov Testo priamo na mieste.

  • Jedno kanálový merací prístroj s možnosťou pripojenia rádiovej sondy
  • Široká paleta sond
  • Nepretržité zobrazovanie hodnôt max. a min.
  • Tlačítko HOLD pre podržanie nameranej hodnoty
  • Ochranné púzdro TopSafe, chráni pred nečistotami a nárazom (možnosť)
  • Podsvietený displej
  • Špeciálne sondy pre oblasť veľkokuchýň
  • Pri prekročení hraničnej hodnoty sa rozzvoní akustický alarm
Skladovacia teplota -40 ... +70 °C
Prevádzková teplota -20 ... +50 °C
Typ batérie 9V článková batéria, 6F22
Hmotnosť 171 g
Rozmery 182 x 64 x 40 mm
Materiál plášťa ABS

Typ sondy Typ K
Merací rozsah -50 ... +1000 °C
Presnosť ±(0.5 °C +0.3% z nam.hodn.) (-40 ... +900 °C)
±(0.7 °C +0.5% z nam.hodn.) (zbytok rozsahu)
Rozlíšenie 0.1 °C (-50 ... +199.9 °C)
1 °C (zbytok rozsahu)


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error