Vyhľadávanie

Ponuka

Testo 512 0...2

Testo 512 0...2

testo 512 diferenčný tlakomer 0 - 2 hPa, vrátane batérie a kalibračného protokolu

testo 512 súčasne zobrazuje na dobre čitateľnom, veľkom, podsvietenom displeji tlak a prúdenie. Namerané dáta sa na mieste vytlačia spolu s dátumom, časom a tiež minimálnou a maximálnou nameranou hodnotou. testo 512 peepína medzi dvoma jednotkami pre prúdenie: m/s a fpm. Pre tlač je možné nastaviť osem jednotiek: kPa, hPa, Pa, mmH2O, mmHg, psi, inch H2O, inch Hg. Kompenzácia hustoty je integrována. Zobrazovaná nameraná hodnota môže byť stlačením tlačítka HOLD na displeji podržaná. Namerané minimálne a maximálne hodnoty je možné v prístroji zobraziť a uložiť. TopSafe chráni merací prístroj pri používani v praxi pred nárazom, nečistotami a striekajúcou vodou.

  • Súčasné zobrazenie hodnoty prúdenia a tlaku
  • 8 jednotiek tlaku: kPa, hPa, Pa, mm H2O, mm Hg, psi, inch H2O, inch Hg
  • 2 jednotky prúdenia: m/s, fpm
  • Integrovaná kompenzácia hustoty
  • Podsvietený displej
  • Funkcie Hold, max., min.
  • Tisk nameraných hodnôt vrátane dáta, času a hodnôt max. a min.
Skladovacia teplota -10 ... +70 °C
Prevádzková teplota 0 ... +60 °C
Typ batérie 9V článková batéria, 6F22
Životnosť batérie 120 h
Hmotnosť 300 g
Rozmery 202 x 57 x 42 mm
Materiál plášťa ABS

Typ sondy Integrovaný tlakový senzor
Merací rozsah 0 ... +2 hPa
Presnosť 0.5% z konc.hodn.
Rozlíšenie 0.001 hPa


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error