Vyhľadávanie

Ponuka

Oleje Baysilone

Olej BAYSILONE M

Číry silikónový olej, chemicky veľmi stály a teplotne odolný. Vyrába sa v širokej škále typov s rôznymi fyzikálnymi vlastnosťami - bodom tuhnutia, bodom vzplanutia, viskozitou a jej tepelnou závislosťou. Nemiesiteľný s vodou, má vhodné dielektrické vlastnosti. Pri výbere typu pre kúpeľ alebo chladiaci systém je nutné vždy zvoliť vhodný typ oleja nie len podľa teploty tuhnutia, ale i vzplanutia a závislosti viskozity na teplote pre uvažovaný teplotný interval.
Pripravíme pre Vás radi konkrétnu ponuku.

Obj. číslo Typ Teplota tuhnutia podľa DIN 51597 (°C) Teplota vznietenia podľa DIN 51376 (°C) Viskozita pri +25°C (mm2.s-1) Balenie (kg)    
221 621 648 200 M 15 pod -70 nad +150 15 10    
221 621 648 300 M 50 pod -60 nad +280 50 10    
221 621 648 350 M 100 pod -50 nad +300 100 10    
221 621 648 500 M 200 pod -50 nad +300 200 10    
221 621 648 600 M 350 pod -50 nad +300 350 10    
221 621 648 700 M 500 pod -50 nad +315 350 10    


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error