Vyhľadávanie

Ponuka

Testo 635-2

Testo 635-2

testo 635-2, teplomer/vlhkomer s pamäťou pre ukladanie nameraných hodnôt, PC-softwarom a USB-káblom pre prenos dát, vrátane batérie a kalibračného protokolu

Merací prístroj pre meranie vlhkosti vzduchu, kompenzované vlhkosti materiálu a pre meranie rosného bodu v tlakových systémoch. Vlhkostné priebehy je možné zaznamenávať a graficky alebo tabuľkovo analyzovať a zobrazovať. Bezdrôtovo, tzn. prenosom nameraných dát pomocou rádiového signálu, môžu byť meracím prístrojom testo 635-2 zobrazované až 3 teplotné alebo vlhkostné sondy. Voliteľné užívateľské profily, tzn. určité priradenie funkčných tlačitiek pre určitú aplikáciu a navigáciu v menu, umožňujú intuitívnu obsluhu. Použitím špeciálnych sond je možné vlhkosť materiálu zobrazovať priamo. Je možné v ComSoftu vložiť krivky pre rôzne materiály a preniesť ich do meracieho prístroja. Pre analyzovanie vlhkosti na stropoch a stenách testo 635 priamo zobrazuje vzdialenosť rosného bodu medzi vzduchom v miestnosti a povrchom stien. Pre sledovanie rosného bodu v tlakových systémoch sú k dispozícii presné sondy do -60°C tpd. Vlhkostný senzor, ktorý vyvinula firma Testo a je celosvetovo patentovo chránený, ponúka vynikajúce vlastnosti z hľadiska presnosti, dlhodobej stability, tepelnej odolnosti a robustnosti.

  • Pamäť prístroja až pre 10 000 nameraných hodnôt
  • PC-software pre analýzu, archiváciu a dokumentáciu nameraných dát
  • Meranie vlhkosti vzduchu, kompenzované vlhkosti materiálu, rosného bodu
  • Bezdrôtové sondy pre teplotu a vlhkosť
  • Trieda krytia IP54
  • Priame zobrazenie vlhkosti materiálu na základe kriviek, ktoré je možné ľubovoľne vkladať (na systéme kompenzovanej vlhkosti materiálu)
  • Pamäť pre jednotlivé meranie alebo sady merania vzťahujúce sa k miestu meraní
  • Rýchly prístup k dôležitým funkciám cez užívateľské profily
Skladovacia teplota -30 ... +70 °C
Prevádzková teplota -20 ... +50 °C
Typ batérie alkalické, mikrotužkové, typ AA
Životnosť batérie 200 h (bez rádiovej funkcie)
Hmotnosť 450 g
Rozmery 220 x 74 x 46 mm
Materiál plášťa ABS/TPE/kov
Typ sondy Typ T (Cu-CuNi)
Merací rozsah -200 ... +400 °C
Presnosť ±0.3 °C (-60 ... +60 °C)
±(0.2 °C + 0.3% z nam.hodn.) (zbytok rozsahu)
Rozlíšenie 0.1 °C
Typ sondy NTC
Merací rozsah -40 ... +150 °C
Presnosť ±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (-40 ... -25.1 °C)
±0.4 °C (+75 ... +99.9 °C)
±0.5% z nam.hodn. (zbytok rozsahu)
Rozlíšenie 0.1 °C
Typ sondy Typ K
Merací rozsah -200 ... +1370 °C
Presnosť ±0.3 °C (-60 ... +60 °C)
±(0.2 °C + 0.3% z nam.hodn.) (zbytok rozsahu)
Rozlíšenie 0.1 °C
Typ sondy Sonda absolutného tlaku
Merací rozsah 0 ... 2000 hPa
Rozlíšenie 0.1 hPa
Typ sondy Kapacitný vlhkostný senzor
Merací rozsah 0 ... +100 % rv
Rozlíšenie 0.1 % rv

Sonda absolutného tlaku 2000 hPa
Merací rozsah 0 ... +2000 hPa
 
 
Čidlo rosného bodu
Sonda tlakového rosného bodu pre meranie v tlakových systémoch
Merací rozsah 0 ... +100 % rv
 
 
Presná sonda rosného bodu pre meranie v tlakových systémoch, vrátane certifikátu s kontrolným bodom -40°C tpd
Merací rozsah 0 ... +100 % rv
 
 
Vlhkostné sondy
Tenká vlhkostná sonda s osadenou elektronikou, vrátane 4 násuvných teflonových krytiek pre meranie kompenzovanej vlhkosti materiálu
Merací rozsah 0 ... +40 °C
Merací rozsah 0 ... +100 % rv
 
 
Robustná vlhkostná sonda pre meranie do +125 °C, krátkodobo do +140 °C, priemer 12 mm, napr. odvzdušňovacie kanály a pre meranie kompenzovanej vlhkosti materiálov, napr. sypké materiály
Merací rozsah -20 ... +125 °C
Merací rozsah 0 ... +100 % rv
 
 
Vlhkostná / teplotná sonda
Merací rozsah -20 ... +70 °C
Merací rozsah 0 ... +100 % rv
 
 
Rádiové vpichovacie/ponorné sondy
Rádiová ponorná/vpichovacia sonda, NTC, licencie pre zem DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO
Merací rozsah -50 ... +275 °C
 
   
Rádiová ponorná/vpichovacia sonda, NTC, licencie pre USA
Merací rozsah -50 ... +275 °C
 
   
Rádiové rukoväte vrátane vlhkostnej hlavice sondy
Rádiová rukoväť pre násuvné sondy, vrátane TE-adaptéru, licencie pre zem DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO
Merací rozsah -50 ... +1000 °C
 
 
Rádiová rukoväť pre násuvné sondy, vrátane TE-adaptéru, licencie pre USA
Merací rozsah -50 ... +1000 °C
 
 
Vlhkostná špička sondy, násuvná na bezdrôtovú rukoväť
Merací rozsah -20 ... +70 °C
Merací rozsah 0 ... +100 % rv
 
 
Rádiové rukoväte vrátane hlavice ponornej/vpichovacej sondy a sondy pre okolitý vzduch
Rádiová rukoväť pre násuvné sondy, vrátane TE-adaptéru, licencie pre zem DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO
Merací rozsah -50 ... +1000 °C
 
 
Rádiová rukoväť pre násuvné sondy, vrátane TE-adaptéru, licencie pre USA
Merací rozsah -50 ... +1000 °C
 
 
TE-sonda pre meranie okolitého vzduchu, ponorením/vpichom, násuvná na rádiovou rukoväť, TE typu T
Merací rozsah -50 ... +350 °C krátkodobo až +500 °C
 
 
Rádiové rukoväte vrátane hlavice povrchovej sondy
Rádiová rukoväť pre násuvné sondy, vrátane TE-adaptéru, licencie pre zem DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO
Merací rozsah -50 ... +1000 °C
 
 
Rádiová rukoväť pre násuvné sondy, vrátane TE-adaptéru, licencie pre USA
Merací rozsah -50 ... +1000 °C
 
 
TE-sonda pre povrchové meranie, násuvná na rádiovu rukoväť, TE typu K
Merací rozsah -50 ... +350 °C krátkodobo až +500 °C
 
 
Sondy okolitého vzduchu
Robustná sonda okolitého vzduchu, TE typu K
Merací rozsah -60 ... +400 °C
 
 
Povrchové sondy
Povrchová sonda s veľmi rýchlu odozvou s pružným páskovým termočlánkom, vhodná aj pre nerovné porvchy, merací rozsah krátkodobo až +500 °C. TE typu K
Merací rozsah -60 ... +300 °C
 
 
Teplotní sonda pro určení hodnoty U, tronásobná senzorika pro zjištění teploty zdi, vč. tmelovací hmoty
Merací rozsah -20 ... +70 °C
 
 


Tlačiareň protokolov  testo s bezdrôtovým infračerveným a IRDA rozhraním, 1 rolička temopapieru a 4 tužkové batérie
(pre tlač nameraných hodnôt na mieste)
 
   
Náhradný termopapier do tlačiarne (6 roličiek)
(dlhodobo čitateľná dokumentácia nameraných hodnôt - až 10 rokov)
 
   
Náhradný  termopapier do tlačiarne(6 roličiek)
 
   
Externá rýchlonabíjačka pre 1-4 akumulátory AA, vrátane 4 akumulátorov Ni-MH s jednotlivým nabíjaním a kontrolkou nabíjania, vrátane udržovacieho nabíjania, integrované funkcie vybitia s integrovaným mezinárodným konektorom, 100-240 V, 300 mA, 50/60 Hz
 
   
Rádiové rukoväte zvlášť
Rádiová rukoväť pre násuvné sondy, vrátane TE-adaptéru, licencie pre zem DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO
Merací rozsah -50 ... +1000 °C
 
 
Rádiová rukoväť pre násuvné sondy, vrátane TE-adaptéru, licencie pre USA
Merací rozsah -50 ... +1000 °C
 
 
Rádiový modul pre dovybavenie meracieho prístroja s voľbou bezdrôtového merania
Rádiový modul pre merací prístroj, 869.85 MHz FSK, licencie pre zem DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO
 
   
Rádiový modul pre merací prístroj, 915.00 MHz FSK, licencie pre USA
 
   
Transport a ochrana
Servisný kufor pre základné vybavenie meracieho prístroja a sondy, rozmery 400 x 310 x 96 mm
 
   
Servisný kufor pre merací prístroj, sondy a príslušenstvo
 
   
Príslušenstvo pre merací prístroj a sondy
Rukoväť pre násuvnu vlhkostnú hlavu sondy pre pripojenie k testo 635, vrátane káblu, pre meranie/kalibráciu vlhkostné hlavy sondy
 
   
Sieťový zdroj 5 VDC 500 mA s eurokonektorom
 
   
Externá rýchlonabíjačka pre 1-4 akumulátory AA, vrátane 4 akumulátorov Ni-MH s jednotlivým nabíjaním a kontrolkou nabíjania vrátane udržovacieho nabíjania, integrované funkcie vybitia s integrovaným medzinárodným konektorom, 100-240 V, 300 mA, 50/60 Hz
 
   
Sintrovaná krytka z ušľachtilej oceli, priemer 12 mm, k našróbovaniu na vlhkostnú sondu
(pre meranie pri vysokých rýchlostiach prúdenia alebo znečistenému vzduchu)
 
 
Kontrolná a kalibračná súprava pre vlhkosť 11,3 %rv / 75,3 %rv, vrátane adaptéru pre vlhkostnú sondu
(rýchla kontrola alebo kalibrácia vlhkostnej sondy)
 
   
Teflonový sintrovaný filter, priemer 12 mm, pre agresívne prostredie
(Oblasť s vysokou vlhkosťou (dlhodobé meranie), vysoká rýchlosť prúdenia)
 
 
Adaptér pre meranie vlhkosti na povrchu, pre vlhkostnú sondu priemeru 12 mm
(pre lokalizáciu vlhkých miest, napr. na stene atď.)
 
   


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error